Caravan-lehti somessa

Teve2

Tevessä näkyy nykysilmin katsottuna ajatus sijoittaa ulkoa vaunulta näyttävään autoon myös vaunumainen sisustus.

Teve2
Y l ö s