Caravan-lehti somessa

Levikkitiedot

Caravan-lehden levikki jatkaa kasvuaan. Joulukuussa 2018 tehdyn virallisen levikintarkastuksen mukaan lehden levikki on nyt lähes 59 000.

Caravan-lehden levikki on jälleen virallisesti tarkastettu. Tuoreen levikintarkastuksen (MediaAuditFinland Oy 11.12.2018) mukaan eli MediaAuditFinland Oy:n tekemän tarkastuslaskennan perusteella Caravan-lehden levikki vuodelle 2018 on 58 677 kappaletta. Levikkinsä puolesta Caravan-lehti on alan suurin lehti koko Pohjoismaissa.

MediaAuditFinland Oy:n vuosittain suorittamassa tarkastuksessa selvitetään tilattavien, jäsenetuna tulevien sekä irtonumeroina myytävien lehtien yhteenlaskettu levikki. Tarkastuksen kohteena ovat kaikki edellisvuoden numerot, ja levikki on kaikkien numeroiden keskiarvo. Virallinen levikki ei siis ole sama kuin lehden painos. Caravan-lehden keskimääräinen painos vuonna 2018 oli 63 870 kpl.

Levikkiin ei lasketa markkinointitarkoituksessa ilmaiseksi postitettavia näytenumeroita, messuilla jaettavia messunumeroita, lehtipisteissä myymättä jääviä lehtiä eikä yhteistyökumppaneille (esimerkiksi kansanedustajat) maksutta toimitettavia lehtiä.

Levikintarkastusta tekee MediaAuditFinland Oy (ent. Suomen levikintarkastus Oy), joka on perustettu jo vuonna 1955.

Caravan-lehdellä 111 000 lukijaa

Lehden lukijamäärää on mitattu Kansallisessa Mediatutkimuksessa (KMT). Viimeisimmässä tutkimuksessa (KMT S17/K18) Caravan-lehdellä oli lukijoita 111 000.

Kansallisen Mediatutkimuksen toteuttaja oli TNS Gallup Oy. Tutkimuksen avulla kerättiin lukijoista monenlaisia tietoja, mutta päätuloksena saatiin arvio siitä, kuinka monta tuhatta lukijaa kunkin lehden numerolla on keskimäärin.

Lukemis- ja taustatiedot kerätiin puhelinhaastatteluina, joita tehdään vuosittain yhteensä noin 28 000. Tutkimuksessa ovat mukana kaikki merkittävät lehdet.

Y l ö s