Autoilijat ovat nyt varsin tyytyväisiä pääteiden kuntoon, mutta eivät sivuteihin

Teiden päällystysohjelma on ollut kuluvana vuonna pisin viiteentoista vuoteen, noin 4 000 kilometriä. Tietöitä on näkynyt ympäri Suomen, sillä rahoitus on ollut edellisvuosia paremmalla tasolla, ja bitumin hinta on pysynyt alhaalla.

Väylävirasto vastaa valtion maanteiden kunnossapidon linjauksista ja yhtenäisyydestä. Ely-keskukset kilpailuttavat ja solmivat sopimukset sekä valvovat urakat.

Väylävirasto toteutti tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen elo-syyskuussa. Tutkimuksessa kysyttiin yksityishenkilöiltä sekä raskaan liikenteen kuljettajilta, mitä mieltä he ovat maanteiden kunnosta. Tulosten perusteella vastaajat olivat viime vuotta tyytyväisempiä varsinkin pääväylien päällysteiden kuntoon.

Vaikka ammattikuljettajien tyytyväisyys päällysteiden kuntoon nousi, se oli yhä heikommalla tasolla kuin yksityisautoilijoiden tyytyväisyys päällysteisiin.

Päällystetyistä teistä 7 400 kilometriä on huonossa kunnossa

Yleisellä tasolla kansalaisten tyytyväisyys maanteihin pysyi edellisvuoden tasolla. Kansalaiset ovat varsin tyytyväisiä pääteihin, mutta tyytyväisyys pääväyläverkon ulkopuolisiin päällystettyihin teihin ja sorateihin on edelleen matalalla tasolla.

– Vaikka tänä vuonna päällysteohjelma on ollut mittava, kaikkia huonokuntoisia teitä ei ole ollut mahdollista korjata. Päällystettyjä teitä on yhteensä noin 51 000 kilometriä, joista huonokuntoisia on noin 7 400 kilometriä, sanoo tiedotteessa tienpidon asiantuntija Juho Meriläinen.

Pääväyläverkon ulkopuolella päällystysmäärät ovat olleet kaksinkertaiset viime vuoteen verrattuna eli noin 1500 kilometriä. Silti tyytyväisyys alempaan tieverkkoon ei ole noussut. Meriläisen mukaan tämä voi johtua siitä, että alemman tieverkon laajuus on päätieverkkoon verrattuna huomattavasti suurempi eikä tämän suuruusluokan lisäys välttämättä vielä näy tyytyväisyydessä.

Alemmalla tieverkolla myös kunnossapitoväli on pidempi, joten päällysteet ovat monin paikoin huonossa kunnossa. Ikääntyneiden päällysteiden kunnon kehittymiseen vaikuttavat talven olosuhteet merkittävästi. Esimerkiksi viime talvena nollan molemmin puolin sahannut lämpötila ja etelässä runsaat vesisateet vaurioittivat päällysteitä harvinaisen paljon. Talvella kunnossapito voi tehdä vain välttämättömiä pieniä paikkauksia.

Lähde: Väylävirasto