Sallittua vai ei? Näissä paikoissa yövyt luvan kanssa

Matkailuajoneuvolla liikkuvan kannattaa muistaa ero leiriytymisen ja yöpymisen välillä. Suomen laki ei määrittele yöpymisen sallittua pituutta.

Karavaanarin on syytä perehtyä maasto- ja tieliikennelakiin ennen reissulle lähtöä. Useimmiten epäselvyyksiä aiheuttaa etenkin muualle kuin leirintäalueelle yöpyminen.

– Alalla pitkään olleet ihmiset varmaan tuntevat säännöt pääpiirteittäin, kun ovat Suomessa liikkuneet. Uusille harrastajille voi olla epäselvää, missä saa yöpyä luvallisesti, Suomen Leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen sanoo.

Saukkonen huomauttaa, että aihetta koskeva Suomen lainsäädäntö on osittain epäselvä. Leiriytymistä, majoittautumista ja jokamiehenoikeuksia koskevat säännöt ja lait ovat osin ristiriidassa keskenään. Laki ei esimerkiksi määrittele tarkasti sitä, mikä on sallittu kesto matkailuajoneuvon kanssa yöpymiselle.

Jokamiehenoikeuksia ei tunneta

Osittain epäselvyyttä karavaanarin majoittautumisesta aiheuttaa Saukkosen mukaan se, että jokamiehenoikeuksia ei nykyisin tunneta riittävän hyvin.

– Kyllä jokaisen karavaanarin pitäisi olla niistä tietoinen ainakin perustasolla.

Yleisesti yöpymisen katsotaan kestävän illasta aamuun. Tätä pitempi oleskelu ei ole enää yöpymistä vaan leiriytymistä. Sellaiseksi katsotaan myös esimerkiksi retkituolien sijoittaminen vaunun ulkopuolelle tai vaunun tukijalkojen ulos ruuvaaminen.

– Yöpyminen liittyy ensisijaisesti väsymykseen ja levähdykseen, ja raja menee yhdessä yössä. Laki ei määrittele, onko kyseessä viikko vai yksi yö.

Ympäristöhaitat minimiin

Vaikka leirintäalueita olisi lähistöllä, karavaanari saattaa yöpyä mieluummin pysäköintialueella tai tien vieressä. Syynä voi olla halu säästää kustannuksissa, mutta useimmiten myös pakottava tarve.

– Joku saattaa olla liikkeellä niin myöhään, ettei leirintäalueelle enää mahdu. Alueet voivat olla täynnä etenkin kesällä sesonkiaikaan, Saukkonen sanoo.

Muualla kuin leirintäalueella yöpymiseen liittyy muitakin ongelmia kuin pysäköinnin mahdollisesti kieltävä lainsäädäntö.

– Silloin pitää miettiä tarkasti, mihin tyhjennetään roskat ja jätteet, jotta ei aiheuta ympäristöhaittoja. Tienvarsiyöpyminen ei myöskään ole välttämättä yhtä turvallista kuin leirintäalueella. Toki tienvarsilla yöpyminen on valitettava asia myös leirintämatkailuelinkeinon kannalta.

Tunne jokamiehenoikeudet

 • Jokamiehenoikeuksien nojalla on sallittua leiriytyä väliaikaisesti toisen maille. Yleisen käytännön mukaan yöpyminen esimerkiksi telttaillen on sallittua 1–2 vuorokauden ajan, mutta pitempiaikaiseen leiriytymiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Yöpymisestä ei saa aiheutua maanomistajalle häiriötä, joksi katsotaan esimerkiksi melu tai roskaaminen.
 • Matkailuajoneuvolla tapahtuva leiriytyminen on kiellettyä ilman maanomistajan lupaa. Matkailuvaunut ja -autot luokitellaan laissa moottoriajoneuvoiksi, ja näin ollen niiden käyttö vaatii maanomistajan suostumuksen. (Toim. huom. 21.7.2020 Uusi tieliikennelaki ei edellytä maanomistajan suostumusta lyhytaikaiseen leiriytymiseen. Luonnossa oleskelu ja leiriytyminen, kuten teltassa, ajoneuvossa tai veneessä yöpyminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu
  vahinkoa tai haittaa maan omistajalle.
  )
 • Avotulen teko toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta on kielletty. Maapohjasta eristettyjä grillejä ei luokitella avotuleksi, eli leiripaikalle saa tuoda oman grillin ja käyttää sitä ilman maanomistajan lupaa. Sen sijaan kertakäyttöiset grillit katsotaan avotulen tekemiseksi ja ovat tästä syystä kiellettyjä käyttää ilman maanomistajan suostumusta.
 • Jos on tarpeen tehdä tuli esimerkiksi henkeä uhkaavissa tilanteissa, on tulen teko poikkeuksellisesti sallittua.

Tien läheisyydessä saa yöpyä

 • Vaikka matkailuajoneuvolla saa pysähtyä lähes mihin tahansa, yöpyminen on aina eri asia. Jos matkailuajoneuvon kuljettaja tuntee väsymystä tien päällä, hänellä on tavallisen autoilijan tapaan oikeus pysähtyä ja yöpyä tien välittömässä läheisyydessä. Laki lähtee siitä, että väsyneenä ei saa ajaa.

Tarkista pysäköintialueen kyltit

 • Jos olet aikeissa yöpyä pysäköintialueella, tarkista alueen kyltit. Jos kyltissä kerrotaan enimmäisoleskeluajaksi esimerkiksi neljä tuntia, yöpyminen ei ole sallittua. Jos enimmäisaikaa ei ole kerrottu, yöpyminen on mahdollista.
 • Pysäköintialueen käytöstä määrää kunta, valtio tai yksityinen omistaja. Jos pysäköintiaikaa ei ole rajoitettu ja poliisi huomaa että alueella pysäköidään pidempiaikaisesti, seurauksena on todennäköisesti sakko tai vähintään kehotus siirtymään leirintäalueelle.
 • Yöpymisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko karavaanari liikkeellä matkailuvaunulla vai autolla.

Metsätielläkin saa levähtää

 • Yksityisiä teitä saa käyttää, jos tiellä ei ole käyttökieltoa osoittavaa liikennemerkkiä. Sama koskee metsäautoteitä. Maastossa ajaminen vaatii maanomistajan luvan, mutta maastoon saa pysäköidä tien välittömään läheisyyteen, jotta ajoneuvo saadaan pois ajoradalta.
 • Lain mukaan toisen aluetta käytettäessä ei saa aiheuttaa ”vähäistä suurempaa haittaa”. Näin ollen maanomistajan maankäyttöä ei saa estää eikä pysyviä jälkiä jättää.
 • Maanomistaja ei voi lain mukaan puuttua matkailuajoneuvon pysäköintiin yksityisellä alueella. Asiasta on ilmoitettava viranomaiselle. Matkailuajoneuvon omistaja nauttii kotirauhan kaltaista suojaa. Halutessaan maanomistaja voi estää tien käytön ulkopuolisilta esimerkiksi puomilla.

Kauppakeskus määrää parkkipaikastaan

 • Kauppakeskuksen iso parkkipaikka saattaa tuntua houkuttelevalta yöpymispaikalta, mutta useimmiten se ei ole sallittua. Kauppakeskus määrittelee itse, onko yöpyminen sallittua ja usein alueella on rajoitettu pysäköintiaika. Huoltoasema on hyvä yöpymispaikka myös siksi, että se tarjoaa useimmiten wc-tilat, ravintolan ja jäteveden tyhjennyspisteen.
 • Jos yöpyminen on sallittu, karavaanarin täytyy huomioida ajoneuvon etäisyys muihin autoihin. Leirintäalueella vaaditaan neljän metrin etäisyys paloturvallisuuden takia. Samaa sääntöä on syytä noudattaa myös pysäköintialueilla. Useimmiten parkkipaikat ovat leirintäalueita ahtaampia, jolloin etäisyys jää helposti liian pieneksi.

Kansallispuistossa saa majoittua luvalla

 • Lomareissun aikana matkan varrelle jäävä kansallispuisto voi houkutella myös yöpymispaikkana. Yöpyminen on sallittua, jos sitä varten alueelle on varattu oma parkkipaikka tai muu alue.
 • Moottoriajoneuvon kanssa yöpyminen on kielletty luonnonsuojelualueilla. Useimmiten alueilla on tarkat säännöt, joita on syytä noudattaa.
 • Varsinkin isojen palveluaseminen pysäköintialueilla voi olla erikseen osoitetut paikat matkailuajoneuvoille, jolloin yöpyminen on täysin sallittua. Myös tällöin on syytä ottaa huomioon paloturvallisuuden kannalta tärkeät turvaetäisyydet läheisiin autoihin.

Artikkeli on julkaistu Caravan-lehdessä 6/2017.

Lähteet: Eläkkeellä oleva ympäristöneuvos Pekka Tuunanen, Suomen Leirintäalueyhdistys, Laki24.fi

Keskustelu

 1. […] on leiriytyjän unelmamaa, koska jokamiehenoikeudet takaavat sen, että yöpyä voi melkein missä vaan. Leiriytyminen on halpa tapa nauttia ulkona […]

  Kommentoitu 0 kertaa

 2. ”Matkailuajoneuvolla tapahtuva leiriytyminen on kiellettyä ilman maanomistajan lupaa. Matkailuvaunut ja -autot luokitellaan laissa moottoriajoneuvoiksi, ja näin ollen niiden käyttö vaatii maanomistajan suostumuksen.”

  Artikkelissa on asiavirhe, en tiedä mistä olette tuon väittämän ottaneet, mutta se ei pidä paikkaansa.

  Esimerkiksi Ympäristöministeriön laatima jokamiehenoikeuksista kertova esite ei erottele leiriydytäänkö teltalla vai ajoneuvolla:

  ”Luonnossa oleskelu ja leiriytyminen, kuten teltassa, ajoneuvossa tai veneessä yöpyminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu
  vahinkoa tai haittaa maan omistajalle.”

  https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Jokamiehenoikeudetesite(4450)

  Kommentoitu 1 kertaa

Kommentointi on suljettu.