Matkailuautot keräävät helposti painoa – selvityksen mukaan yli puolet ylipainoisia

Matkailuautojen painorajat ylittyvät ylikuorman myötä helposti. Tämä ei ole pelkästään turvallisuusriski, vaan rajojen ylittäminen voi tuoda isot sakot joissain maissa.

Saksalainen Reisemobil International -lehti kertoo Saksan suurimman autokerhon ADACin Nordrheinin alueyhdistyksen tekemästä selvityksestä, jonka mukaan peräti yli puolet matkailuautoista on lastattuina ylipainoisia. Tulokset on saatu vakuutusyhtiöiden onnettomuustutkimuksista. Matkailuautojen painorajojen kanssa on syytä olla tarkkana, sillä ne ylittyvät helposti.

– Kuka tietää, paljonko kaasupullo tai retkeilytuolit painavat? Matkailuauto on ylipainoinen nopeammin kuin uskotkaan, kertoo ADACin tekninen asiantuntija Heinz-Gerd Lehmann.

Ylipaino aiheuttaa hänen mukaansa turvallisuusriskin: ylipainoinen matkailuauto saattaa kuormittaa renkaita ja aiheuttaa niiden puhkeamisen. Tämän lisäksi myös jarrutusmatka kasvaa ylipainon myötä.

Sakkojen määrä vaihtelee maittain

Ylipainoinen matkailuauto voi myös käydä kalliiksi, sillä esimerkiksi Saksassa painorajan ylittymisestä seuraa sakko: kun 3,5 tonnin painoraja ylittyy yli 25 prosentin verran, sakko on 140 euroa, ja 30 prosentin ylityksestä seuraa 235 euron sakko. Tämän lisäksi Flensburgissa on tarkistuspiste, jossa poliisi voi määrätä kuorman purettavaksi, mikäli liikenneturvallisuuden katsotaan vaarantuvan.

Saksassa jaettavat sakot kuitenkin kalpenevat vertailussa Itävaltaan, sillä siellä ylipainoinen matkailuauto voi aiheuttaa pahimmillaan peräti 5 000 euron sakon.

Italiassa auton maksimipainoa ei saa ylittää viittä prosenttia enempää. Mikäli näin käy, seurauksena on sakko, joka saattaa nousta aina 1 697 euroon saakka.

– Painorajat määrittyvät maittain ja sakot voivat vaihdella hyvin paljon riippuen matkakohteesta, Lehmann muistuttaa. Tämä onkin syytä tiedostaa, ennen kuin suuntaa lomalle Eurooppaan matkailuautolla.

Edit. 30.11.2018 klo 13.29: Täsmennetty, että ylipainolla tarkoitetaan jutussa nimenomaan ylipainoa lastattuna.