Matkailuautot ovat Suomessa harvoin osallisina kuolonkolareissa

Vuosina 2011–2020 kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa oli osallisena 16 matkailuautoa. Näiden kymmenenen vuoden aikana onnettomuuksissa kuoli yhteensä 21 henkilöä.

Tilastot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin. Tiedot on koottu Onnettomuustietoinstituutin (OTI) raporttiin.

Vuosina 2011–2020 matkailuauto-onnettomuuksissa kuolleista 21 henkilöstä kymmenen oli matkailuauton kuljettajia tai matkustajia ja kymmenen muissa moottoriajoneuvoissa olleita. Lisäksi menehtyi yksi jalankulkija.

Matkailuautoissa kuolleista kymmenestä henkilöstä neljä ei käyttänyt turvavyötä tai istumapaikalla ei ollut turvavyötä. Matkailuautojen kuljettajat aiheuttivat kuusi kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvojen yhteenajoa ja yhden jalankulkijaonnettomuuden. Lisäksi tapahtui kaksi matkailuauton yksittäisonnettomuutta. Seitsemän matkailuautoa oli yhteenajon vastapuolena.

Onnettomuuksiin osallisista 16 matkailuauton kuljettajasta kolme oli iältään alle 45-vuotiaita, seitsemän 45–64-vuotiaita ja kolme vähintään 65-vuotiaita.

Ajoneuvon hallinnan menetystä ja puutteellista havainnointia

Kaikki onnettomuuksissa olleet matkailuautojen kuljettajat olivat onnettomuushetkellä selvin päin. Onnettomuuksien taustalla oli usein matkailuauton tai muun ajoneuvon hallinnan menetys tai puutteellinen havainnointi risteyksessä.

Osassa onnettomuuksista lautakunnat pitivät mahdollisena, että matkailuautoon törmättiin tietoisesti.

Matkailuauto-onnettomuuksien perusteella tutkijalautakunnat esittivät, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi yhä useampiin ajoneuvoihin tulisi saada kuljettajaa avustavia ajoneuvojärjestelmiä, kuten ajonvakautusjärjestelmä, kaistavahti ja älykäs nopeudenrajoitin.

– Näiden havaintojen perusteella ei näyttäisi olevan välitöntä tarvetta matkailuautoilun turvallisuutta parantaville erityistoimille. Matkailuautoilun turvallisuus paranee muun autoilun turvallisuuden kehittymisen mukana, sanoo tiedotteessa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty. Kuva: Eeva Murtolahti

Peräänajoja ja peruutuskolareita

Vuosina 2011–2020 tie- ja katuverkolla tapahtuneissa liikennevakuutuksesta korvatuissa vahingoissa oli osallisena kaikkiaan 3 903 matkailuautoa. Liikennevahinkoihin osallisista matkailuautoista 59 % oli yhteenajo-onnettomuuden aiheuttajia, 35 % yhteenajon vastapuolia ja 6 % ajoi yksittäisonnettomuuden.

Matkailuautoilijoiden aiheuttamista liikennevahingoista 17 % johti henkilövahinkoihin. Liikennevakuutuksesta maksettiin vuosittain henkilövahinkokorvauksia keskimäärin noin 50 matkailuauton kuljettajalle tai matkustajalle.

Matkailuautoilijoiden aiheuttamien liikennevahinkojen yleisimpiä onnettomuustyyppejä olivat peräänajot ja peruutusonnettomuudet.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI)