Nelostietä parannetaan 12 kilometrin osuudelta Hartolassa

Osana laajempaa parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski Nelostien sujuvuutta ja turvallisuutta ryhdytään parantamaan noin 12 kilometrin matkalta välillä Hartola–Oravakivensalmi.

Nyt parannettava osuus valtatiestä 4 on kapea ja osittain myös mäkinen. Muun muassa teiden kulkukelpoisuuteen, turvallisuuteen ja palvelutasoon liittyvä tien geometria ei tällä hetkellä Hartola–Oravakivensalmi-osuudella täytä nykyohjeiden vaatimuksia. Osuudella on myös useita yksityistieliittymiä, jotka alentavat väylän ajo- ja liikkumisolosuhteiden tasoa sekä turvallisuutta. Hankkeessa rakennetaan muun muassa ohituskaistapari sekä melusuojauksia.

– Turvallisuuden parantamiseksi tietä levennetään ja se linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Yksityisteiden liittymiä karsitaan, mutta myös uusia yhteyksiä rakennetaan, sanoo tiedotteessa hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Arkeologiset tutkimukset aloitetaan nyt syksyn kuluessa hankealueella sijaitseville muinaismuistoalueille, koska hanke sivuaa tai ylittää useaa muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä.

Varsinaiset rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa ensi kesän alussa. Arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.

Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa.