Teiden päällystystyöt alkavat kohta – päällystettä tulossa 2 500 kilometrin matkalle

Maanteiden päällystys- ja paikkaustyöt alkavat lähiviikkoina ympäri Suomen. Päällystystyöt alkavat kelien salliessa jo huhtikuun lopussa, mutta pääosin toukokuun puolella. Väylävirasto ja ely-keskukset arvioivat, että tänä vuonna uutta pintaa saadaan noin 2 500 kilometrille teitä.

Viime vuonna päällyste uusittiin noin 4 000 kilometrin matkalta, mikä oli poikkeuksellisen paljon. Tämän vuoden päällystemäärät ovat 2010-luvun keskimääräistä luokkaa.

Päällystettyjä maanteitä Suomessa on yhteensä noin 50 000 kilometriä, ja niistä huonokuntoisia on nykyään noin 7 100 kilometriä.

Vaatimattomia määriä

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa päällystystyöt käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Päällystysohjelman pituus on noin 300 kilometriä. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan vilkkaasti liikennöityjä teitä.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa päätiet ovat ely-keskuksen mukaan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vilkkaimpia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 100 kilometriä, keskivilkkaita teitä vajaa 70 kilometriä ja vähäliikenteisempiä teitä runsas 130 kilometriä.

Pirkanmaalla maanteiden päällystäminen käynnistynee vapun jälkeisellä viikolla. Maanteitä päällystetään Pirkanmaalla tänä kesänä noin 230 kilometriä. Uusiopäällysteen osuus on noin 120 kilometriä ja uutta päällystelaattaa tehdään noin 80 kilometriä. Näiden lisäksi noin 30 kilometrille tehdään perusteellisempi rakenteen parantaminen.

Pirkanmaalla päällystettyjen teiden määrässä jäädään viimevuotisesta tasosta noin kahteen kolmasosaan. Tämän vuoden päällystysmäärät riittävät vain pääteiden kunnon ylläpitämiseen. Muun tieverkon kunto tulee heikkenemään.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen liikennevastuualue toimii kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Maantieverkon pituus on alueella yhteensä 8 625 kilometriä, josta päällystettyjä teitä on 6 024 kilometriä. Päällystetyistä teistä huonokuntoisia on ely-keskuksen mukaan noin 850 kilometriä.

Pohjalaismaakuntien tiestöllä toukokuussa alkavat päällystys- ja tiemerkintätyöt jatkuvat aina lokakuulle asti. Maanteitä päällystetään yhteensä tänä vuonna noin 222 kilometriä.

Paikkaa paikan päälle

Päällysteiden paikkaaminen maanteillä on lisääntynyt ja paikkausmenetelmät ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Paikkaamisen osuus päällysteiden ylläpidon kustannuksista on merkittävä.

Päällysteen paikkaamisen tavoitteena on pitää tien pinta liikenteen kannalta tyydyttävässä kunnossa ja samalla siirtää uudelleen päällystäminen myöhempään ajankohtaan.

Osalla tieverkosta päällysteen kunto on niin heikko, ettei niitä kannata laajamittaisesti paikata. Tällöin tielle asetetaan päällysteen kunnosta varoittavat liikennemerkit ja tarvittaessa alennettu nopeusrajoitus. Teiden kohtalona on joko odottaa vuoroaan uusintapäällystykselle tai muuttaminen sorapintaiseksi tieksi.

Päällystystöiden ei tarvitse tulla yllätyksenä tiellä vastaan

Väylävirastolla on karttapalvelu, johon virasto kokoaa tiedot tulevista päällystystöistä. Lisäksi tienkäyttäjien kannattaa seurata Fintrafficin Liikennetilanne-palvelua, josta löytyvät esimerkiksi tiedot käynnissä olevista päällystystöistä ja muista tietöistä.

Viimeistään maanteillä vastaan tulevat tietyömerkit kertovat autoilijoille, kun työmaa siintää edessä. Työmaan turvallisuutta parannetaan liikennemerkein, sulku- ja varoituslaittein. Lisäksi teillä, joilla on normaalioloissa yli 60 km/h nopeusrajoitus, suojataan tietyömaata myös törmäysvaimentimella.

Liikenneturvan mukaan poliisin tietoon tulee vuosittain noin kolme tietyöalueilla tapahtunutta kuolemantapausta. Loukkaantuneita on keskimäärin 129. Suurin riski onnettomuuksiin on klo 16 jälkeen.

Lähde: Väylävirasto ja ely-keskukset