Caravan områdena för året 2016 är valda

Karavanarna har valt Wanhat Wehkeet Myllyjoki Camping i Karstula och SFC-Kuninkaanlähde i Kankaanpää till de bästa campingplatserna i Finland.

Årets Caravan-område titel är en utmärkelse och ett erkännande för långvarigt och framgångsrikt arbete för karavanarnas bästa.

SF-Caravan rf utnämner årligen Årets Caravan-områden på basen av medlemsomröstningen. Förutom medlemsomröstningen beaktas vid valet områdets planenliga utveckling och annan betydande verksamhet för campingturismens bästa. Wanhat Wehkeet Myllyjoki Camping utnämndes till bästa allmänna campingområde. Till bästa medlemsområde eller SFC-område utnämndes SFC-Kuninkaanlähde i Kankaanpää.

Årets Caravan-områden offentliggjordes vid öppningen av Caravan Show -mässan i Åbo den 13.1.2017.

Text: Pirjo Rättyä
Bild: SF-Caravan Satakunta ry

Översättning: Arto Ranta