Destination okänd

Vi sålde huset och lösöret, betalade skulderna, bytte till en Caradon Hobby och lämnade Finland.

Vi har varit på vägen från mitten av augusti. Vid skrivtillfället är vi i Ungern, men då ni läser detta – vet inte var. Möjligen i Grekland, Italien, Kroatien eller Montenegro. Till Finland kommer vi på visit under sommaren 2017, för att sen fara igen.

Beslutet att lösgöra sig från Finland uppstod förra våren, då vi körde Via Baltica hemåt. Vi beslöt att sälja både fast och lös egendom och sedan bosätta oss i Ungern, Szentendre, en stad 20 kilometer norr om Budapest.

Vi har inte för tillfället någon stadigvarande boplats vare sig i Finland eller utomlands. Hemkommun och postadress har vi ändå. Utan att gå in på detaljer kan vi konstatera, att myndigheterna är medvetna om vår situation. Det var inte alldeles enkelt för dem att förstå den.

Vi har redan under åratal rest runt om i Europa under tiden mellan september och mars, men alltid kommit tillbaka till Tohmajärvi på våren. Nu är bilen vårt hem, eller vårt hem är vår bil, båda passar.

Nu är vi på Romai Camping i Budapest där vi är de enda kunderna. Det passar oss, vi behöver inget umgänge. Men resan fortsätter. En man, Kvinna och Hund styr kosan någonstans, uppenbarligen söderut.

Text och bilder: Pentti Väistö och Tuula Koponen
Översättning: Arto Ranta