Kommunerna behöver information om ställplatser

För att få flera stellplatser fordras mera information till beslutfattarna eller färdiga konsept.

SF-Caravan rf. har planer på att utveckla ställplatskulturen i gemenskap med husvagns- och husbilshandlarna. Det har framkommit i diskussionerna om att göra ett färdigt koncept för kommunerna.

– Då intresset för husbilar ökat har en del av caravanarnas sätt att idka sin hobby ändrats. De förflyttar sig snabbt från en stadsdel till en annan och vill se platser, kanske om kultur eller annat som erbjuds, säger SF-Caravans ordförande Olli Rusi. Enligt en enkät från 2017 lämnar en caravanfamilj i medeltal 235 euro per dag till gästande kommunen.

Ett färdigt koncept kan innehålla till exempel färdiga planritningar, wc- och duschkonteiner, bokningssystem och bom, som registrerar en betalande kund. Kundens fakturering sköts via nätet, och det behövs ingen personal på plats. Paketet skulle innehålla en färdig kontraktmodell för till exempel ett lokalt service –företag, som sköter om platsernas skötsel.

SF-Caravans viceordförande Timo Tarvainen anser att ställplatserna inte tar något av campingplatserna, vars service erbjudande är rikligare och man trivs längre som en natt eller två.

– Stellplatserna kunde locka intresset för hobbyn, när man kommer med husbilen till stadens centrum eller sommarteaterns eller danspaviljongens närhet på landsbygden för att övernatta lagligt och tömma gråvattnet.

Översättning: Olof Bussman