Kiiminkijoen ylittävän sillan liikenne Nelostiellä siirtyy kiertotielle

Kiiminkijoen ylittävää Allikon siltaa ryhdytään leventämään tiistaina 9.6. Nelostien liikenne siirretään sen viereen rakennetulle väliaikaiselle sillalle aamupäivän aikana.

Urakassa uusitaan sekä levennetään nykyisen sillan kansirakenteet. Työnaikainen liikennejärjestely on voimassa loppuvuoteen asti.

Sillan kannen uusimisella ja leventämisellä mahdollistetaan valtatien leventäminen sekä ohituskaistan rakentaminen Asemakylän eritasoliittymästä Oulun suuntaan.

Lisää ohituskaistoja

Ohituskaistojen rakentaminen Pohjois-Iin ja Olhavan välille käynnistyy valmistelevilla töillä kesä-heinäkuun aikana. Urakassa rakennetaan kaksi ohituskaistajaksoa etelän ja pohjoisen suuntiin. Niiden on tarkoitus valmistua syksyllä 2021.

Työt jatkuvat hankkeessa myös muilta osin läpi kesän. Oulujoen ylittävän sillan kansi valettiin toukokuussa ja kesä-heinäkuun aikana tehdään kannen eristys- ja päällysrakennetyöt. Kello -Räinänperä välillä tehdään päällystystöitä ja viimeisiä siltojen leventämisiä.

Kuivaniemen ja Simon välisten ohituskaistojen rakentaminen on myös vauhdissa ja tällä hetkellä tehdään levitysrakenteita. Viantienjoen ja Maksniemen välisellä osuudella on puolestaan päällystystyöt käynnistymässä ja suurin osa silloista jo valettu.

Lähde: Väylävirasto