Lahden eteläiselle kehätielle leveä keskimerkintä

Noin metrin levyinen keskimerkintä ajokaistojen välissä kaventaa Lahden uuden kehätien piennarta mutta parantaa liikenneturvallisuutta.

Lahden eteläiselle kehätielle toteutetaan ajoratamerkintöihin leveät keskimerkinnät Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien väliselle yksiajorataiselle osuudelle.

Kehätien päällystetyt pientareet ovat Soramäki–Okeroinen-välillä hieman kapeammat ja ajosuuntien välissä eli keskellä tietä, ja kaistojen välissä on kahdella keskimerkinnällä rajattu metrin levyinen keskialue. Merkinnät näkyvät otsikkokuvasta.

Tieosuus on leveälle keskimerkinnälle hyvin soveltuva kohde, koska sen poikkileikkaus on riittävä, ja hidas liikenne, kuten jalankulku sekä pyöräily, ovat mopoliikenteen lisäksi moottoriliikennetiellä kiellettyjä.

Ajokaistat ovat leveydeltään 3,75 metriä per suunta, ja keskimerkintä on metrin levyinen. Päällystettyä piennarta kavennetaan molemmin puolin keskimerkintään menevän leveyden verran niin, että piennar tulee olemaan metrin leveä, josta sorapientareen osuus on 0,25 metriä.

Testattua turvallisuutta

Vastaavaa ajoratamerkintää on käytetty aiemmin testikäytössä muun muassa valtatie 4:llä Lusin ja Hartolan välillä. Erilaisia leveän keskimerkinnän kokeilujaksoja löytyy myös muun muassa kantatieltä 43 Laitilan ja Uudenkaupungin väliltä ja E8-tieltä Laitilan kohdalta. Myös kantatie 54:ltä löytyy leveän keskimerkinnän kokeilujakso, kun Soramäestä lähdetään ajelemaan kohti Riihimäkeä.

Kokeilujaksojen leveän keskimerkinnän turvallisuusvaikutuksia on tutkittu. Väyläviraston selvityksen mukaan leveä keskimerkintä vähentää kohtaamisonnettomuuksia eli nokkakolareita, koska vastakkaiset ajosuunnat ovat kauempana toisistaan. Ajosuuntien välinen etäisyys antaa autoilijalle hieman enemmän aikaa reagoida, jos auto alkaa ajautua vastakkaiselle kaistalle.

Lahden uuden kehätien ajoratamerkinnät toteutetaan 1.6.2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukaisina, joten esimerkiksi sulkuviivat ovat kehätiellä valkoiset. Leveä keskimerkintä toteutetaan liikenteelle otettavaan päällysteeseen sekä vuonna 2023 toteutettavaan viimeiseen päällystekerrokseen.