Saariston rengastien lauttarantojen liikenteenohjaus paranee – sähläys vähenee

Tavoitteena on lauttarantojen liikenneympäristöjen yhdenmukaistaminen ja turvallisuuden parantaminen.

Galtbyn lauttapaikka Korppoossa on ollut kauan haasteellinen Rengastien matkailuliikenteen kannalta. Lauttarannasta lähtee kaksi lauttaa, jotka voivat mennä aikataulusta riippuen joko Norrskataan, Houtskariin tai kiertää Norrskatan kautta Houtskariin.

Ajoittain tienkäyttäjät ovat joutuneet väärään määränpäähän ja eksyneet Rengastieltä Norrskataan. Galtbyn lauttarannan liikennevalot ovat myös aiheuttaneet hämmennystä, kun Norrskatan ja Kittuisten jonotuskaistoilla on ollut niin sanotut tasoristeysvalot ja etuajo-oikeuskaistalta valot ovat puuttuneet kokonaan. Liikennevalot ovat olleet vaikeasti tulkittavissa, kerrotaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tiedotteessa.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarannat ovat olleet ahtaat ja jonotusjärjestelyt liikennemääriin nähden heikot. Pärnäisissä yhteysalussataman liikenteen sekoittuminen muuhun Saaristotien liikenteeseen on ollut sekavaa ja liikennejärjestelyt epämääräiset.

Lisää selkeyttä lauttarannoille

Galtbyn lauttarannassa on otettu käyttöön opastaulu, jossa kerrotaan kumpaa lauttaa lastataan ja minne lautta on lähdössä.

Samalla kaikille kolmelle jonotuskaistalle tulee lauttahenkilöstön ohjaamat selkeät liikennevalot, jollaisia on tällä hetkellä käytössä muun muassa Parainen–Nauvo-lauttapaikalla. Liikennevaloilla ja opastaululla helpotetaan lauttojen lastausta ja tienkäyttäjien kulkemista oikealle lautalle.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarantoihin rakennetaan parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa kunnon jonotuskaistat, kaistaopasteet ja kaistojen liikennevalo-ohjaus.

Muutoksen jälkeen kaikissa Saaristotien suurimmissa lauttapaikoissa Parainen–Nauvo, Nauvo–Korppoo ja Galtby on yhtenäiset liikennejärjestelyt.

Lisäksi parannetaan Pärnäisten satama-alueen liikennejärjestelyjä sekä laajennetaan Pärnäisten yhteysalusliikennettä palvelevaa paikoitusaluetta.

Myös muilla Rengasteiden lautapaikoilla tehdään parannuksia 2020–2021 muun muassa yhtenäistämällä lauttarantojen nopeusrajoituksia ja liikennemerkistöä sekä parantamalla kaistamaalauksia ja -järjestelyjä.

Lähde: Varsinais-Suomen Ely-keskus