Turvavälillä on oltava väliä

Lukija kysyy: Kuka valvoo turvavälejä leirintäalueella? Entä leirintäalueen ulkopuolella? Mitä sivullisena voi tehdä, jos näkee kuvan kaltaisia leiriytyjiä?

”Turvavälien kuntoon saattaminen 2013 tehdyn ohjeistuksen mukaan on edennyt pääosin hyvin, etenkin SF-Caravanin jäsenyhdistysten omilla alueilla. Valitettavasti vielä on kuitenkin ”karavaanareita”, jotka uhmaavat itsensä ja muiden turvallisuutta leiriytymällä niin sanotusti ”iholle” kuten kuvassa näkyy. Tällainen tapa on ajattelematonta ja edesvastuutonta.

Riittävä turvaväli on turvallisen leiriytymisen yksi tärkeimmistä asioista. Neljän metrin vähimmäisturvaväli toiseen yksikköön on ehdottoman tärkeä. Kaikissa tapauksissa se ei edes aivan riitä. Oheisen kuvan mukaisessa tilanteessa tulipalon sattuessa molemmat yksiköt palavat. Viereisetkin neljän metrin etäisyydellä olevat yksiköt ovat suuressa vaarassa, koska kuvan kahden yksikön yhteenlaskettu palokuorma aiheuttaa liian ison palotehon ajatellen tuota neljän metrin turvaväliä.

Leirintäalueen haltijan/aluevastaavan tulee valvoa turvavälejä ja puuttua kuvan mukaisiin tilanteisiin. Suositan, että tullessaan alueelle leiriytyjä saatetaan paikalleen ja osoitetaan yksikön tarkka paikka. Paikat voivat olla myös merkittyjä riittävin turvavälein.

On tilanteita, jolloin valvonnan puutteellisuudesta johtuen joku matkailija tulee naapuriksi liian lähelle. Tällöin kannattaa välittömästi huomauttaa tilanteesta ja tarvittaessa ottaa yhteyttä aluevastaavaan. Jokaisella matkaajalla on oikeus turvalliseen leiriytymiseen.

Ylipäätään kaikista havaituista turvallisuuspuutteista kannattaa ilmoittaa alueen vastaavalle. Havaintosi voi estää tapaturman, jopa pelastaa ihmishengen.

Kun leiriydytään muualla kuin leirintäalueella, vastuu valvonnasta on maanomistajalla tai kiinteistön haltijalla. Puskaparkkien tilanteisiin on aika paljon hankalampi puuttua. Ainahan voi asiasta kohteliaasti huomauttaa, varsinkin jos iholle tulo kohdistuu omaan leiriytymiseen. Poliisiin turvautuminen on ehkä liioiteltua, ellei tilanteeseen liity jotain muuta sellaista, joka kuuluu heille.

Välittäkäämme toisistamme pitämällä välit kunnossa! ”

Asiantuntijana Markku Vänskä, SF-Caravan ry:n Leirintä- ja turvatoimikunta
Kuva Martti Aula

Asiantuntijat vastaavat lukijoiden karavaanimatkailua koskeviin kysymyksiin Caravan-lehden sivuilla. Voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen: toimitus@caravan-lehti.fi. Tämä kysymys vastauksineen on julkaistu Caravan-lehdessä 2/2017.