Väylä lupaa teiden talvihoitoon parannuksia

Lisää rahaa, uudet toimintalinjat ja urakoitsijoiden palkitseminen tuovat Väylän mukaan tänä talvena parannuksia maanteiden talvihoitoon.

Vuoden 2019 alussa Väylä nosti talvikunnossapidon hoitoluokkia useilla teillä. Parannusten ansiosta noin 90 % tieliikenteestä kulkee korkeimpien talvihoitoluokkien teillä. Kehitys jatkuu tänäkin talvena.

– Jos verrataan talveen 2017–2018, käytämme tänä talvena noin 12 miljoonaa euroa enemmän auraukseen ja muuhun talvihoitoon, kertoo tieliikennejohtaja Pekka Rajala Väylästä.

Väylä ja ELY-keskukset käyttävät tänä talvena maanteiden talvihoitoon arviolta 117 miljoonaa euroa.

– Tekemämme tutkimuksen mukaan viime talvena yksityishenkilöistä 48 % oli tyytyväisiä talvikunnossapitoon, kun toissatalvena tyytyväisiä oli 33 %. Haluamme jatkaa tätä kehitystä, Rajala sanoo.

Parannuksia luvassa myös tulevina vuosina

Hoitoluokkien korotuksen yhteydessä Väylä uudisti talvihoidon toimintalinjoja vuoden 2019 alussa. Suurin osa vilkasliikenteisistä teistä kuuluu jo uudistuksen piiriin.

Talvihoidon kunnossapito kilpailutetaan viisivuotisina alueurakoina. Kun aikaisempi urakkasopimus umpeutuu, se kilpailutetaan uusien kriteereiden mukaisesti. Tästä johtuen uudistusten käytäntöön vieminen tehdään alueittain vuosien 2019–2023 aikana. Väylä arvioi, että talvikunnossapitoon käytetään vuonna 2023 noin 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018.

Erityisesti vilkasliikenteiset ja raskaan liikenteen kannalta tärkeät tiet huomioidaan aikaisempaa tarkemmin uusissa toimintalinjoissa. Tavoitteena on muun muassa elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden turvaaminen, tienkäyttäjätyytyväisyyden parantaminen, liikenneturvallisuus sekä ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen.

– Viime vuosina talvet ovat olleet kelien suhteen totuttua epätasaisempia. Kun lämpötila sahaa miinuksen ja plussan molemmin puolin, tarvitaan liukkaudentorjuntaa yleensä enemmän. Otamme olosuhteiden muutokset huomioon talvihoidossa, Rajala sanoo.

Vaihtelevien kelien lisäksi kunnossapidon haasteena on päällystettyjen teiden heikko kunto. Päällysteiden kuntoa pyritään parantamaan lähivuosien aikana lisärahoituksella ja mukauttamalla suolan käyttöä päällysteiden kestävyyden mukaan.

Uusissa urakkamalleissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjille saatava hyöty. Tienkäyttäjille hyöty näkyy esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoituksena. Urakoiden kilpailutuksen myötä toimenpideajat myös vähäliikenteisillä teillä lyhenevät.

Asiakastyytyväisyydestä kannustusta

Väylä pyrkii parantamaan talvikunnossapidon laatua myös urakoitsijoiden uudenlaisella palkitsemisella: parhaan asiakastyytyväisyyden saavuttaneet ja eniten asiakastyytyväisyyttä nostaneet urakat palkitaan.

– Palkintona urakoitsijalle on työmaakopin seinälle laitettava diplomi sekä julkisuuden tuoma positiivinen mainehyöty. Uskomme, että tämä voi muiden kannustinjärjestelmien kanssa motivoida panostamaan talvikunnossapidon laatuun, sanoo Rajala.

Palautetta talvikunnossapidosta voi antaa muun muassa Palauteväylän kautta: https://palautevayla.fi/aspa

Ajantasainen tieto talvikunnossapidosta (esim. auraus, suolaus ja hiekotus): https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Lähde: Väylä