Kesäkuussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki korostaa tienkäyttäjän ennakointivelvollisuutta

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus.

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

– Esimerkkinä tästä uuden tieliikennelain uudistuksesta voi mainita esimerkiksi toiminnan suojatien läheisyydessä. Vanhassa laissa oli kirjaus, että kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Uudessa laissa asia on kirjattu siten, että esteetön kulku on annettava jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Tässä on selkeä sävyero ja tämä vaatii autoilijoilta ennakointia. Suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Autoa on ajettava sellaisella nopeudella, että pystyy tarvittaessa pysäyttämään sen ennen suojatietä, kertoo tiedotteessa Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Liikenteessä tulee myös käyttäytyä vastuullisesti eli liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata.

– Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa sitä, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa, Pohjonen sanoo.

Uusi tieliikennelaki sallii risteyksestä poistumisen sopivinta ajokaistaa käyttäen, jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja.

– Tämän tyyppinen risteyksen jättäminen on ollut yleistä jo vanhan lain aikaan. Nyt sääntö on muuttunut käytäntöä vastaavaksi. Kääntyjän pitää kuitenkin ottaa muu liikenne huomioon ja hän on vastuussa siitä, että kääntyminen on turvallista, muistuttaa Pohjonen.

Lisätietoa tästä linkistä.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom