Edes stop-merkki ei pysäytä kolmea kymmenestä

Liikenneturvan seurantojen mukaan jopa kolme kymmenestä kuljettajasta ajaa stop-merkin ohi pysäyttämättä.

Osassa stop-merkillisistä risteyksistä on pysähtymisen paikka merkitty pysäytysviivalla. Jos pysäytysviivaa ei ole, on tärkeää, että kuljettaja pysähtyy paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys kaikkiin olennaisiin suuntiin.

– Stop-merkkiä käytetään usein risteyksissä, joissa on syytä olla tarkempana. Syynä voi olla huono näkemä, vilkas liikenne tai eri tekijöiden yhdistelmä. Risteyksessä tai liittymässä on voinut sattua myös paljon onnettomuuksia tai vaaratilanteita, joita merkin velvoittamalla pysähtymisellä pyritään ehkäisemään. Merkillä pyritään siis syystä varmistamaan, että kuljettaja pysäyttää ajoneuvonsa ennen risteystä. Sen noudattaminen ei ole valintakysymys, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Vaikka stop-merkin toimintakehote on selvä, Liikenneturvan viime vuonna tekemissä tarkkailuissa stop-merkin ohitti pysäyttämättä 29 prosenttia kuljettajista. Yli kolmasosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista kertoo myös joutuneensa vaaratilanteeseen, kun toinen kuljettaja on ajanut stop-merkin takaa pysähtymättä.

– Jos kuljettaja keskittyy liikenteen sijasta vaikkapa kännykkäänsä, stop-merkki voi jäädä huomaamatta. Reitin tuttuus tai oma nopeus voivat joillain hillitä pysäyttämisintoa. Jos oma nopeus on merkille tultaessa 30 km/h sijasta 40 km/h, voidaan pysäyttämisen sijasta risteyksessä vain hieman hidastaa vauhtia, Heiskanen pohtii.

Liikennemerkki on kuitenkin niin tunnistettava ja toimintakehotteeltaan selvä, että Heiskanen epäilee pysähtymisvelvoitteen sivuuttamisen takana olevan todennäköisimmin silkkaa piittaamattomuutta liikennesääntöjä kohtaan.

Jos risteysalue on liukas tai sen talvihoito puutteellinen, siitä voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100 (24 h/vrk). Liukkaus silti ei anna erillislupaa olla noudattamatta liikennesääntöjä, kuten olla pysähtymättä stop-merkille.

Lähde: Liikenneturva