Kieltääkö Saksa myös matkailuautoilun suurkaupungeissa?

Saksan korkein hallinto-oikeus päätti, että kaupungit saavat halutessaan asettaa dieselautoille ajokieltoja.

Saksassa julkistettiin viime viikolla uusin autoilua ja ympäristöä koskeva päätös. Sen mukaan Saksan kaupungeilla on oikeus rajoittaa ympäristösyistä sellaisten autojen pääsy kaupunkikeskustaan, jos paikallisesti näin on päätetty. Toimenpide ei rajoita EU:n vaalimaa vapaan liikkumisen periaatetta.

Päätös on aiheuttanut valtavan keskustelun. Se koskee myös muista maista Saksaan autoilevia – tulivat he sitten henkilöautolla, pakettiautolla tai matkailuautolla.

Julkisuudessa käytävässä keskustelussa painottuu vanhempien, eli Euro 5- ja sitä aikaisempien normien mukaisilla dieselmoottoreilla ajavien autoilijoiden ääni. Se on hyvin ymmärrettävää, sillä heitä on moninkertaisesti enemmän kuin aivan uusilla Euro 6-normin mukaisilla dieselautoilla ajavia.

Hampuri on nyt ilmoittanut, että sen keskusta-alueelle ei todennäköisesti enää toukokuusta 2018 alkaen saa ajaa dieseleillä, ellei auton tuulilasissa ole sinistä Euro 6-tarraa. Se vaaditaan myös ulkomaiden rekisterissä olevilta autoilta.

Poikkeuksia sääntöön

Ajokielto keskustan ympäristövyöhykkeelle ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan siitä on poikkeuksia. Jos vanhemman dieselin omistaja asuu ympäristövyöhykkeellä, häntä ei kielto koske. Eikä se koske myöskään henkilöä, joka vanhalla autollaan ajaa keskustaan tapaamaan siellä asuvaa vanhan dieselin omistajaa. Kiellon ulkopuolella ovat myös ambulanssit, jäteautot ja jakeluliikenne. Kiellon noudattamista valvoo poliisi.

Hampurin tarkoituksena on pitää ajokielto voimassa vuorokauden ympäri niin pitkään, että kaupungin keskusta-alueen ilman typpioksidipitoisuuden vuotuinen keskiarvo ei enää ylitä ilmanlaadulle asetettuja vaatimuksia. Ennusteita tai arvioita tällaisen tilanteen ajankohdasta ei ainakaan toistaiseksi ole esitetty.

Kiivasta keskustelua

Keskustelu ajokielloista käy kuumana sekä puolesta että vastaan. Ympäristömyönteiset katsovat, että päätös edistää modernin liikkumisen ideaa. Se tukee julkista liikennettä, autojen yhteiskäyttöä ja liikkumisen digitalisoituvia palveluja. Aivan toisella kannalla ovat ne, jotka katsovat päätöksen olevan isku ihmisen vapaata liikkumista ja omaisuudensuojaa vastaan. Vanhojen dieselautojen arvonalennus aiheuttaa kustannuksia, joita kukaan ei ole voinut ennakoida.

Matkailuautoilijat ovat vaatineet Saksassa, että valtion tulisi rahallisesti tukea niitä, jotka haluavat hankkia vanhaan autoonsa sellaisen jälkiasennettavan laitteiston, jolla dieselin päästötaso saadaan vastaamaan Euro 6-normia. Poliitikot ovat vältelleet arvioitaan siitä, olisiko tuki mahdollinen.

Saksa ei ole ainoa maa, jossa on ympäristövyohykkeitä. Matkailijan kannalta on pulmallista se, että vaatimukset eivät ole EU-maissa samanalaisia, vaan jokaisen maan osalta on erikseen tutkittava, mitä kohdemaassa vaaditaan.

Ennen kerättiin auton taka- ja sivuikkunoihin tarroja kaupungeista, joissa käytiin. Nyt kerätään auton tuulilasiin sekä kunkin maan ympäristövyöhykkeiden että tiemaksujen tarroja.