Lähes joka toinen autoilija arvioi ajavansa aina varovasti

Koulujen alkaessa vajaa puolet autoilijoista aikoo ajaa vielä tavallistakin varovaisemmin.

Kolme neljästä suomalaisesta pitää suomalaisten liikennekäyttäytymistä hyvänä, kertoo Ifin kyselytutkimus. Autoilevista lähes joka toinen arvioi ajavansa aina varovasti, kun 10 vuotta sitten tätä mieltä oli vain noin kolmannes vastaajista.

Aina varovaisten lisäksi 43 prosenttia autoilijoista aikoo koulujen alkaessa muuttaa ajokäyttäytymistään muun muassa ajamalla tarkkaavaisemmin suojateiden kohdalla tai hidastamalla vauhtia koulujen läheisyydessä.

Suurimmiksi riskipaikoiksi lasten koulumatkalla koetaan tienylityspaikat, joissa ei ole suojatietä (67 %), maantiet, joissa ei ole erikseen kevyen liikenteen väylää (55 %), sekä suojatiet ilman liikennevaloja (32 %). Yleisesti liikenteessä huolettavat selvästi eniten päihteet ja puhelimen käyttö ajon aikana.

– Ekaluokkalaisten lisäksi liikenteessä toimiminen voi olla tänä syksynä monelle isommallekin koululaiselle tavallista vieraampaa, kun kevät meni pitkälti kotona etäkoulussa. Liikenteessä käyttäytymistä kannattaa käydä jokaisessa kodissa huolella läpi. Autoilijoilta vaaditaan nyt erityistä tarkkaavaisuutta etenkin tienylityspaikoissa ja koulujen lähettyvillä, muistuttaa Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

Yli 55-vuotiaat keskittyvät nuorempia useammin vain ajamiseen

Vajaa kolmannes autoilijoista arvioi, ettei ole viimeisen vuoden aikana syyllistynyt mihinkään liikennettä vaarantavaan tekoon autoa ajaessaan. Ylinopeutta kertoi ajaneensa lähes joka toinen (45 %). Vuonna 2010 siihen myönsi syyllistyneensä 64 prosenttia vastaajista. Ilman hands freetä puhelinta käyttäneiden määrä on laskenut samassa ajassa 71 prosentista 35 prosenttiin.

Muita yleisiä liikennettä vaarantavia tekoja ovat ratissa syöminen ja juominen (38 %) sekä kartan lukeminen tai navigaattorin selaaminen ajaessa (32 %). Lähes viidennes kaikista vastaajista ja kolmannes alle 35-vuotiaista sanoi selanneensa nettiä tai viestitelleensä ajon aikana. Yli 55-vuotiaat keskittyvät nuorempia useammin vain ajamiseen, kun taas lapsiperheissä monen asian tekeminen ajon aikana oli keskivertoa yleisempää.

Vajaa kolmannes arvioi suomalaisten liikennekäyttäytymisen huonontuneen viimeisten 3–5 vuoden aikana.

Lähde: If