Nelostien parantaminen etenee – Simossa Karsikon liittymän kohdalla liikenne kiertotielle

Perämeren rannikolla sijaitsevassa Simon kunnassa Karsikon liittymän kohdalla otetaan keskiviikkona 6.1.2021 käyttöön risteyssillan rakennustöiden vuoksi moottoriajoneuvoliikenteen kiertotie, joka on käytössä syksyyn 2021 saakka. Kiertotie kulkee työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä.

Vanha tasoliittymä on koettu erityisen turvattomaksi ja siitä on ollut vaikea päästä liittymään valtatien liikennevirtaan. Eritasoliittymän rakentamalla parannetaan merkittävästi risteyksen sujuvuutta ja turvallisuutta tienkäyttäjille.

Nyt käynnistyviä siltatöitä jatketaan läpi talven ja tienrakennustöihin päästään kesän kynnyksellä. Karsikon eritasoliittymää koskeva urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Valmistuessaan hanke nostaa Helsingistä Utsjoelle asti vievän Nelostien palvelutasoa omalta osaltaan välillä Oulu–Kemi lähemmäksi valtatielle asetettuja tavoitteita.

Lähde: Väylävirasto