Nelostien rakentaminen Kirri–Tikkakoski-osuudella on puolivälissä

Valtatien 4 Kirri–Tikkakosken hanke on saatu teknisiltä osuuksilta yli 60-prosenttisesti valmiiksi. Tie on liikenteelle valmis syksyllä 2022 ja viimeistelytyöt ovat valmiit vuoden 2023 loppuun mennessä.

Valtatiellä 4 oli useita sujuvuus- ja turvallisuushaasteita ennen hankkeen aloittamista, ja liikenne ruuhkautui ajoittain. Tie on muun muassa Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Kirri–Tikkakoski-hanke käynnistettiin kolme vuotta sitten ja tien rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2019.

Hankkeen tavoitteena on vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi valtatiellä 4. Uusi moottoritie tulee parantamaan turvallisuutta huomattavasti uusien liittymien ja uuden rinnakkaisväylän myötä.

Vuoden 2021 helmikuun alkuun mennessä on valmistunut 19 siltaa. Jäljellä on vielä 10 sillan rakentaminen.

Louhintojen arvioidaan olevan koko hankkeen osalta valmiit kesään mennessä. Tähän mennessä hankkeessa on siirretty maa- ja kalliomassoja yhteensä 4,8 miljoonaa kuutiota. Lisäksi pohjanvahvistuksia on tehty 0,7 miljoonaa kuutiota. Meluseiniä hankkeessa on tähän mennessä rakennettu 1,5 kilometrin verran.

Lähde: Väylävirasto