Neuroverkkopohjainen ratkaisu tunnistaa tievauriot nopeasti ja tarkasti

Destian uusi neuroverkkopohjainen tievaurioiden tunnistusratkaisu pystyy tunnistamaan maanteiden vauriot jopa kymmenen kertaa aiempaa nopeammin.

Ratkaisu on jo otettu käyttöön kansainvälisillä markkinoilla, mutta se sopii Destian mukaan hyvin myös Suomen tiestön kunnon kartoittamiseen.

Perinteisesti tievauriot tunnistetaan joko ajettaessa arvioiden tai kuvista päätellen, mutta haasteena on kuvien ja datan suuren määrän tehokas käsittely. Uusi neuroverkkopohjainen tievaurioiden tunnistusratkaisu tehostaa tiedonhankintaa ja parantaa sen laatua. Näin väyläverkon omistaja pystyy paremmin kohdistamaan rahoituksen oikeisiin kohteisiin.

Destian neuroverkkopohjainen ratkaisu mahdollistaa kuvien aiempaa tarkemman, nopeamman ja virheettömämmän analysoinnin, vaikka kuvien laatu ei olisikaan huippuluokkaa.

Tievaurio tunnistettuna neuroverkkopohjaisella ratkaisulla.

Lähde: Destia Oy