Puuston raivaus tuo autoilijalle arvokasta reagointiaikaa hirvi- ja kaurisvaara-alueilla

Varsinais-Suomen ely-keskus tiedottaa saaneensa positiivista palautetta tienkäyttäjiltä puuston raivauksesta ja näkyvyyden parantamisesta hirvi- ja kaurisalueilla. Tienkäyttäjät toivovat raivauksen jatkamista myös muilla tieosuuksilla kuin hirvieläinten vaara-alueilla.

Puuston raivaamiselle riistavaara-alueella on tarvetta. Vuonna 2020 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa auto törmäsi 138 kertaa hirveen (koko maassa 1120 kertaa), 1139 kertaa metsäkauriiseen (koko maassa 3508 kertaa) ja 1554 kertaa valkohäntäpeuraan (koko maassa 3275 kertaa).

Tiealueen rajaan ulottuvaa vesakon raivausta tehdään teiden varrella kolmen vuoden välein. Nyt on uutena toimenpiteenä raivattu myös puustoa ja pensastoa hirvi- ja kaurisvaaramerkkien vaikutusalueelta ajoradan keskiviivasta noin 30 metrin suoja-alueen etäisyydelle. Lisäksi oksakorkeutta nostetaan 2,5 metriin.

Laajemman puuston raivauksen tavoitteena on, että autoilija näkee paremmin metsän suuntaan, jotta riistavaara-alueilla eläimet näkyisivät aikaisemmin ja paremmin ajoradalle ja autoilijat ehtisivät reagoida ja välttää mahdollisen yhteentörmäyksen. Reagointiaika voi lisääntyä jopa 4 sekunnilla paremman näkymän vuoksi.

Ajaminen myös koetaan huomattavasti turvallisemmaksi ja vähemmän stressaavaksi, kun kasvillisuus ei ole estämässä näkyvyyttä metsän reunaan asti.