Ruotsin uusi turvallisuushanke: Kelioloja havainnoivat autot lähettävät aura-autot matkaan

Ruotsissa käynnistellään turvallisuushanketta, jolla parannetaan turvallisuutta talvisilla teillä. Hankkeeseen osallistuvien yksityishenkilöiden autoihin asennetaan tekniikkaa, joka havainnoi keliolosuhteita. Yhteen kerätystä datasta koostettua informaatiota jaetaan muiden autoilijoiden ohella myös tienhoitoautoille, jotta nämä osaavat hakeutua suolaamaan, hiekoittamaan tai auraamaan vaarallisimpia tieosuuksia.

Ruotsi on talvisten turvallisuushankkeiden edelläkävijä. Jo aiemmin esimerkiksi Volvon Slippery Road Alert -järjestelmä on koonnut tietoa talvisilla teillä liikkuneista autoista ja lähettänyt sitä edelleen Ruotsin tieviranomaiselle Vägverketille, joka puolestaan on voinut varoittaa muita autoilijoita liukkaista tieosuuksista.

Uusimmassa Road Perception -järjestelmässä on samoja piirteitä. Alkuvaiheessa Jönköpingin seudulle keskittyvän projektin alullepanijana on toiminut vakuutusyhtiö Klimator yhdessä autojen turvallisuusjärjestelmiä kehittävän Nira Dynamicsin kanssa.

– Data kerätään täysin anonyymisti, sillä yksityisyydensuojasta huolehtiminen on meille äärimmäisen tärkeää. Myöskään auton toiminta ei saa häiriintyä millään tavalla, Nira Dynamicsin projektipäällikkö Björn Zachrisson sanoo.

Lähde: Nira Dynamicsin tiedote (ruotsiksi)