Sorateitä on tarkoitus ryhtyä leventämään

Suomen 78 000 kilometriä pitkästä maantieverkosta sorateiden osuus on peräti 27 000 kilometriä. Sorateiden kunnossapidon toimintalinjoja uudistettiin toukokuussa. Uudistuksen taustalla ovat muun muassa ilmastonmuutos, liikkumisen muutokset ja elinkeinotoiminnan alueellinen keskittyminen.

Soratiet luokitellaan jatkossa kahteen luokkaan aiemman kolmen sijaan: vilkkaat ja verkollisesti merkittävät soratiet sekä perussoratiet. Ely-keskukset esittävät soratieluokat Väylävirastolle, joka hyväksyy luokitukset.

Uusissa linjauksissa sorateiden tavoiteleveys kasvaa entisestä 6 metristä perusteillä 6,5 metriin ja vilkkailla teillä 7 metriin. Ojitusten yhteydessä ylileveät (yli 7 metriä) soratiet palautetaan tavoiteleveyteen, jotta kunnossapito on kustannustehokkaampaa.

Lisäksi teknisesti erittäin huonossa kunnossa olevia ja liikennemäärältään vähäisiä päällystettyjä teitä voidaan muuttaa sorateiksi. Tällöin tie on mahdollista paremmin pitää liikennöitävässä kunnossa verrattuna reikäiseen päällystettyyn tiehen. Toki myös erittäin vilkas soratie voidaan yhä päällystää, jos se on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Lähde: Väylävirasto