Suomalaisella liikennevakuutuksella ei voi matkustaa Venäjälle ja Valko-Venäjälle kesäkuusta 2023 alkaen

Kaikki ETA-valtiot ja Sveitsi ovat irtisanoneet Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa solmitut vihreä kortti -sopimukset. Sopimusten 12 kuukauden irtisanomisaika alkoi 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2023.

Kun vihreä kortti -yhteistyö Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa päättyy vuoden kuluttua, sen jälkeen suomalaisella liikennevakuutuksella ei voi enää matkustaa Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Muutoksen taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Sen seurauksena Venäjälle ja Valko-Venäjälle asetetut pakotteet ovat kasvattaneet riskejä maksuliikenteen ja matkustamisen häiriöihin.

Sopimusten irtisanomisaikana käytännössä mikään ei muutu ennen ensi vuoden kesäkuuta. Uusia vihreitä kortteja voidaan myöntää kuten ennenkin, mutta vakuutusyhtiöt voivat kuitenkin lopettaa vihreiden korttien myöntämisen Venäjälle ja Valko-Venäjälle jo aiemmin. Uudet ja aiemmin myönnetyt kortit ovat voimassa enintään 31.5.2023 saakka, jonka jälkeen vihreitä kortteja ei enää myönnetä Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Vapaaehtoisen autovakuutuksen eli niin sanotun kaskon osalta kannattaa varmistaa turvan voimassaolo ja mahdolliset rajoitukset omasta vakuutusyhtiöstä. Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Muutoksella ei ole vaikutusta Suomessa liikennevahingon kärsineen turvaan. ETA-alueen ulkopuolisen ajoneuvon aiheuttamista vahingoista vastaa jatkossakin Liikennevakuutuskeskus.

Mikä vihreä kortti?

Vihreä kortti on kansainvälinen todistus ajoneuvon voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Todistus helpottaa asiointia paikallisten rajaviranomaisten kanssa ja mahdollisen vahinkotilanteen selvittelyssä. Järjestelmään kuuluvat Euroopan maiden lisäksi muun muassa Marokko, Tunisia ja Iran.

Vihreän kortin saa omasta, liikennevakuutuksen myöntäneestä vakuutusyhtiöstä, joka voi toimittaa sen asiakkaalle paperisena tai sähköisessä muodossa itse tulostettavaksi.

Korvauskäytäntö ja -tasot voivat vaihdella maiden välillä, ja liikennevahingon korvauskysymykset ratkaistaan yleensä tapahtumamaan säännösten mukaan. Jos vahinko sattuu ETA-valtiossa, voi suomalainen autoilija valita, käyttääkö hän omaa liikennevakuutustaan henkilövahinkojensa kattamiseksi.

ETA-maiden ulkopuolella liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät aina vahingon tapahtumamaan korvauskäytännön mukaan, eikä oman ajoneuvon liikennevakuutusta voi käyttää korvaamaan syyllisen kuljettajan henkilövahinkoja.

Lähde: Liikennevakuutuskeskus