Suomalaiset määrittivät ihmishengen tilastollisen arvon liikenteessä

Suomessa on ensi kertaa tutkittu suomalaisten maksuhalukkuutta kuolemien sekä vakavien ja lievien loukkaantumisten välttämiseksi henkilöautolla kuljettaessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa tätä maksuhalukkuutta on tarkasteltu ruotsalaisen aineiston perusteella.

Tieliikenteen kuolemantapausten ja loukkaantumisten rahallisen arvon määrittely on olennaista muun muassa liikenneturvallisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden arvioinnin näkökulmasta. Esimerkiksi onnettomuuksien vähentyminen ja siten onnettomuuskustannusten pieneneminen ovat usein tieverkon parantamisen tavoitteena.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamassa tutkimuksessa vastaajien piti valita kahdesta onnettomuusriskiä eri tavalla alentavasta ja eri hintaisesta vaihtoehdosta. Tämän perusteella tutkimuksessa arvotettiin riskiä ja laajennettiin tulkintaa vuosi- ja väestötasolle, minkä perusteella voitiin määrittää ihmishengen tilastollinen arvo liikenteessä.

Tutkimuksen tulosten perusteella tilastollinen ihmishengen arvo Suomessa on keskimäärin noin 2,4 miljoonaa euroa. Vakavan loukkaantumisen välttämisen arvo on keskimäärin noin 900 000 euroa ja lievän loukkaantumisen välttämisen arvo noin 60 000 euroa.

– Luvut kuvaavat onnettomuuden uhreille itselleen hyvinvoinnin menetyksenä koituvien haittojen kustannuksia. Arvioitaessa onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia on huomioitava myös esimerkiksi eri osapuolille aiheutuvat toimintamenot, materiaaliset kulut ja työkyvyn menetyksestä aiheutuva työpanoksen menetys, sanoo tiedotteessa erityisasiantuntija Hanna Strömmer.

Suomessa menehtyy liikenteessä vuosittain keskimäärin yli kaksisataa ihmistä, useita satoja loukkaantuu vakavasti, tuhansia lievästi.

Onnettomuuksien arvojen osalta on muistettava, että ne eivät määritä arvoa elämälle tai terveydelle, vaan niissä on kyse riskeihin liittyvistä valinnoista – siitä, miten paljon ihmiset ovat halukkaita maksamaan riskejä alentavista toimista.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom