Suomessa kokeillaan ensimmäistä kertaa kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia

Turunväylälle tulee kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia lisäämään liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Väyläviraston hankkeessa ”Vt 1 Kehä III–Munkkivuori, vaihtuvat nopeusrajoitukset Turunväylälle” toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia vilkkaimmin liikennöidyille Kehä I:n ja Kehä II:n väliselle tieosuudelle.

Tällä osuudella voidaan eri kaistoille näyttää yhtä aikaa eri nopeusrajoituksia esimerkiksi silloin, kun liikenne uhkaa ruuhkautua erkaneville rampeille johtavilla kaistoilla. Tällöin nopeusrajoitusta alennetaan ruuhkautuvien kaistojen osalta ennakoivasti. Ruuhkan vaikutukset liittymän ohi suoraan ajaville autoilijoille ovat vähäisemmät, joten noiden kaistojen nopeusrajoitus voidaan pitää 20 km/h korkeampana.

Ruuhkien sekä sää- ja keliolosuhteiden perusteella ennakoivasti ohjattavat vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit toteutetaan valtatielle 1 välille Kehä III–Munkkivuori noin 15 kilometrin matkalle.

– Vaihtuvien nopeusrajoitusten avulla liikenteen sujuvuus paranee. Nopeusrajoitus pidetään korkeimpana mahdollisena aina, kun olosuhteet sen sallivat, eikä pysyvää nopeusrajoitusta tarvitse laskea, kertoo tiedotteessa projektipäällikkö Marja Wuori.

Rakennustyöt valmistuvat syyskuussa 2020. Sen jälkeen järjestelmää testataan. Uusi liikenteenhallintajärjestelmä ja nopeusrajoitusmerkit on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2021.

Lähde: Väylävirasto