Takasumuvalo merkiksi takana tulevalle

Aamu- ja iltausvat kuuluvat syksyyn. Paikoin usva voi myös tihentyä hernerokkamaiseksi sumuksi. Kun näkyvyys on kelin takia huonontunut, Liikenneturva kannustaa käyttämään auton takasumuvaloa. Pelkän pimeyden takia sumuvaloja ei kuitenkaan kannata käyttää.

Huonolla kelillä takasumuvalo auttaa perässä tulevaa huomaamaan edellä ajavan paremmin ja vähentää näin peräänajon varaa.

– Takasumuvaloa voi käyttää aina, kun näkyvyys on kelin takia huonontunut, ei pelkästään sumuverhossa. Takasumuvalo varoittaa takana tulevaa esimerkiksi rajussa sadekuurossa, tiheässä räntäpyryssä tai pöllyävässä puuterilumessa. Niin sanotusti pelkällä pimeällä sumuvalot kuitenkin häikäisevät turhaan toisia tienkäyttäjiä, joten ne ovat enemmän haitaksi kuin hyödyksi, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen kuvailee.

Takasumuvalon käytössä voi omaa näkemistään käyttää ohjenuorana. Eli jos ei itse näe kunnolla edessä ajavaa, voi olettaa, että keli haittaa takana tulevankin havainnointia.

Viime vuosien uusissa ajoneuvoissa näkyy yhä enemmän niin sanottuja päivänajovaloja (DRL), joissa riittävän valoisuuden vallitessa auton anturi sytyttää vain huomiovalot. Sumussa tai vesi- ja lumisateessa, päivänajovalot voivat kuitenkin olla ongelmalliset. Anturi tulkitsee valoisuuden riittäväksi, vaikka näkyvyys on muutoin heikko. Auton kuljettajan tulisi aina tällaisissa olosuhteissa kytkeä ajovalot päälle.

Monessa mallissa takavalot eivät pala lainkaan päivänajovalojen kanssa, mikä osaltaan lisää tarvetta varmistaa näkyminen kytkemällä ajovalot käsin. Oman auton automatiikan valintojen tarkistamiseen Heiskanen ehdottaa pientä käytännön koetta: kävele käynnissä olevan auton ympäri, niin näet mitä valoja automatiikka on kytkenyt käyttöön. Monelle oman auton pimeä takapää tulee yllätyksenä, koska harvoinpa sitä omaa autoaan katselee takaapäin.

Kun näkyvyys on huono, vanha ja edelleen pätevä konsti on oman ajonopeuden laskeminen. Jo pienikin muutos lisää pelivaraa toimia.

Kuva: Nina Mönkkönen, Liikenneturva