Tasoristeysten turvallisuutta parannetaan huomattavasti

Väylävirasto uusii tai poistaa yhteensä 300 tasoristeystä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kun liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 käynnistämä tasoristeysohjelma ensi vuonna päättyy, tasoristeysturvallisuutta on lisätty 300 kohteessa ympäri Suomea alkuperäissuunnitelmissa olleen 65 tasoristeyksen sijasta.

Ohjelman puitteissa Väylävirasto poistaa tämänhetkisen suunnittelutilanteen mukaan 177 ja parantaa 129 tasoristeystä.

­ – Esimerkkinä kerrottakoon, että kun jollakin osuudella on tähän saakka ollut neljä tasoristeystä, kiertoteitä rakentamalla olemme pystyneet lakkauttamaan niistä kolme ja kehittämään lisäksi jäljelle jääneen tasoristeyksen turvallisuutta, liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen Väylävirastosta kertoo tiedotteessa.

Vaikka nyt käynnissä olevat työt parantavat tilannetta huomattavasti, Suomessa on vielä tämänkin ohjelman jälkeen 2 550 tasoristeystä.

Meneillään olevista tasoristeyshankkeista Lahti–Heinola on turvalaitteiden puolesta suurin. Alueelle on hankkeen jälkeen 29 uutta tai uusittua tasoristeyksen turvalaitetta.

Toinen merkittävä hanke on alkamassa rataosalla Tampere–Pori. Tällä 40 miljoonan euron projektilla lisätään lähellä asuvien ja liikkuvien mahdollisuuksia ylittää rata entistä turvallisemmin. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin tai varustellaan turvalaittein sekä parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Investointi- ja kunnossapitohankkeet tulevat näkymään tulevina vuosina onnettomuuksien vähenemisenä.

– Mikään meidän tekemämme työ ei kuitenkaan poista tasoristeyksen käyttäjän velvollisuutta olla valppaana, kun hän ylittää rataa autolla tai muilla keinoin, Jarmo Koistinen muistuttaa.

Lähde: Väylävirasto