Korouoman retkeilyreittejä muutetaan majavien vuoksi

Etelä-Lapissa Posiolla tehdään retkeilijöiden suosimassa Korouoman rotkolaaksossa kesällä reittimuutoksia. Rakenteilla on uusi rengasreitti, joka lähtee Saukkovaarasta ja kiertää Piippukallion kautta. Korouoman kanjonin pohjalla kulkeva reitti poistetaan osittain käytöstä.

Korouoman uusi viisi kilometriä päiväreitti, Piippukallion Joronjälki, avautunee retkeilijöille loppukesästä. Ympyräreitti alkaa Saukkovaaran lähtöpisteeltä, kulkee Piippukalliolle ja palaa takaisin lähtöpisteelle.

Korouoman kanjonin pohjalla kulkeva pitkä reitti Pirunkirkon ja Kanjonilaavujen välillä poistetaan käytöstä. Yhteys reitille katkeaa, kun Pirunkirkon laavun vieressä oleva Korojoen ylittävä silta puretaan alkukesän aikana.

Koivukönkäälle ja Pirunkirkolle johtava reitti toimii jatkossa pistoreittinä Koivukönkään lähtöpaikalta Pirunkirkon laavulle asti. Pirunkirkolta Julmakalliolle nouseva reitti ja Julmakallion portaat on poistettu käytöstä jo aiemmin.

Siltoja rikkoutunut majavien aiheuttamista tulvimisista

Suljettava reittiosuus on ollut ajoittain huonossa kunnossa majavien aiheuttamien tulvien takia. Majavien padoista johtuvat tulvavedet ovat rikkoneet siltoja ja pudottaneet osia polusta jokeen. Tämä on vaikeuttanut reitin turvallista käyttöä ja nostanut huoltokustannuksia.

Muutoksen myötä käytöstä poistuvat myös ne reitin osat, jotka jäänevät seuraavaksi majavan aiheuttamien tulvavesien alle.

Korouoman luonnonsuojelualueen kävijämäärä on kasvanut voimakkaasti. Reittimuutoksilla suojellaan nyt myös alueen luontoa, kun laajempi osa kanjonia säästyy retkeilyn aiheuttamalta kuormitukselta.

Kanjonia myöten kulkevan pitkän reitin sijaan palveluita keskitetään Saukkovaaran ympäristöön. Saukkovaaraan johtava tie on kunnostettu ja lähtöpisteellä on uusi pysäköintialue.

Lähde: Metsähallitus, kuva Minna Koramo