Petkeljärven kansallispuiston vetovoima on tukevassa kasvussa

Petkeljärven kansallispuistoon on tehty tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä 30 900 käyntiä. Käyntimäärässä on kasvua 68 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tämän vuoden aikana on tehty palvelurakenteiden kunnostustöitä käyntimääriä paremmin vastaaviksi. Eduskunnan myöntämän lisärahoituksen turvin Petkeljärvellä on toteutettu muun muassa rantasaunan peruskorjaus, remontoitu puistonvartijan majaa, muutettu pysäköintialueen kompostivessa imuautolla tyhjennettäväksi umpisäiliövessaksi sekä laajennettu matkailuvaunualuetta.

Petkeljärven kävijätutkimukseen vastanneista suurin osa, 21 prosenttia, tuli Joensuusta. Pääkaupunkiseudulta kansallispuistoon tultiin seuraavaksi ahkerimmin, Helsingistä eniten (13 %) sekä Espoosta ja Vantaalta yhtä paljon molemmista (5 %). Paikallisia eli ilomantsilaisia oli seitsemän prosenttia vastanneista. Yli puolet kävijöistä oli tutustumassa kansallispuistoon ensimmäistä kertaa.

Päiväkävijöitä ja yöpyjiä oli lähes yhtä paljon. Vierailullaan kansallispuistossa päiväkävijät viipyivät tavallisesti hieman alle neljä tuntia, yöpyjät reilut kaksi vuorokautta. Tyypillisimmät kävijät olivat iältään noin viisikymppisiä. He tulivat alueelle pienessä seurueessa, useimmiten oman perheen jäsenen kanssa.

Kävijät patikoivat noin yhdeksän kilometrin matkan

Tärkeimpiä syitä saapua puistoon olivat luonnosta nauttiminen, rentoutuminen, henkinen hyvinvointi sekä poissaolo melusta ja saasteista.

Kävijät patikoivat noin yhdeksän kilometrin matkan. Yli puolet ilmoitti käyneensä puiston suosituimmalla reitillä Kuikan kierroksella. Puistossa liikuttiin jonkin verran myös vesillä. Kansallispuiston kävijät kokivat vierailun vaikuttaneen erittäin positiivisesti heidän hyvinvointiinsa.

Kävijätutkimukseen vastanneet olivat puistoon erittäin tyytyväisiä. Palvelurakenteista tyytyväisimpiä oltiin pysäköintipaikkoihin, polkureitistöön, maantienvarsien opastukseen sekä yleiseen siisteyteen.

Petkeljärven kansallispuisto oli 42 prosentille vastaajista matkan ainoa tai tärkein kohde. 48 prosenttia vastaajista ilmoitti kansallispuiston olevan yksi heidän matkansa suunnitelluista kohteista. Muiksi vierailukohteiksi mainittiin Möhkön kylä, Patvinsuon ja Kolin kansallispuistot sekä muut Itä-Suomen kansallispuistot ja Ilomantsin keskusta.

Lähde: Metsähallitus