Natiivimainonnan ohjeet

Nämä ohjeet koskevat Caravan-lehden natiivimainontaa, joka muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua, suojata lukijoita piilomainonnalta sekä varmistaa kaupallisen sisällön erottuminen toimituksellisesta sisällöstä. Mainoksesta on myös selkeästi erotuttava, kenen puolesta markkinoidaan. Tästä hyötyy niin lehti, lukija kuin mainostajakin.

Natiivimainonnan ohjeistus koskee kaikkia Suomen Caravan Media Oy:n painettuja ja digitaalisia julkaisuja. Toimitus ohjeistaa mielellään eteenpäin kaikissa tarkentavissa kysymyksissä natiivimainontaan liittyen.

MAINOS-merkintä

Esimerkki natiivimainonnasta Caravan-lehdessä.
  • Natiivimainos tulee erottaa journalistisesta materiaalista MAINOS-merkinnällä.
  • MAINOS-sana on selkeästi nähtävillä sivun toisessa ylänurkassa vaakasuorassa. Mikäli mainokselle on ostettu määräpaikka, MAINOS on sijoitettava sivun ulkoreunaan. Mikäli lehteen ei ole ostettu määräpaikkaa, MAINOS-sana kannattaa sijoittaa vasempaan ylänurkkaan.
  • Aukeamalla MAINOS sijoitetaan kumpaankin ylänurkkaan vaakasuoraan.
  • MAINOS kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Fontin pistekoko 12 pt.
  • Verkkosivuilla Caravan-lehti huolehtii Kaupallinen yhteistyö -merkinnästä.

Fontit ja rakenne

  • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi julkaisun omista sisällöstä erottuvia. Asiakkaan brändifontteja saa hyödyntää.
  • Natiivimainoksen kuvankäyttöä, kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty. Mainostajan täytyy varmistaa, että hänellä on kaupalliset käyttöoikeudet kaikkiin kuviin koko julkaisun ajaksi.
  • Mainostajan nimen ja logon tulee olla ilmoituksessa selkeästi näkyvillä.
  • Caravan-lehden omia värejä tulee välttää. Asiakkaan brändivärejä voidaan hyödyntää.
  • Verkkosivuilla Caravan-lehti huolehtii mainoksen visuaalisesta erottuvuudesta muista sisällöistä.

Hyvä markkinointitapa

Kaiken natiivimainonnan täytyy noudattaa hyvää markkinointitapaa ja ottaa huomioon toimialan säädökset ja ohjeistukset. Mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa, väkivalta ei ole hyväksyttävää, sukupuoleen tai syntyperään perustuvaa syrjintää ei sallita ja lapsen etu on otettava huomioon.