Karavanaren går från gömma till gömma

Herrskapet Ruutiainen från Leppävirta gör sina resor utan att stressa och på resorna söker de intressanta geogömmor.

Geogömmor är enligt Ruutiainen en tilläggs hobby. Gnistan tändes för Pauli att söka gömmor av hans tyska kamrat Fritz Ratring. Fritz berättade under ett besök hos oss om sin hobby. Vi sökte några gömmor med honom och därifrån har det fortsatt berättar Pauli Ruutiainen. Gömmandet fordrar intresse av att röra sig i naturen och i urban omgivning. Hobbyn är enklare om man är intresserad av att använda dator och internät.

Det finns gömmor där man är tvungen att klättra med rep eller dyka, men man behöver inte söka alla berättar Pauli. Det fordrar inga stora investeringar, det finns ännu de som söker gömmor endat med hjälp av en karta. för största delen av sökarna räcker en normal gps eller en smarttelefon som har passliga appar. När gömmor sökes kan man behöva t.ex. pinsett, ett långt griptillbehör, magnet, tång, anteckningsblock, olika tejper samt pannlampa eller ficklampa.

Husbilen är en bra utgångspunkt för den som har gömmorna som hobby. Hemmet är där du stannar. Cyklarna ner och ut i terrängen eller så promenerar vi. Mellanmålet kan vi äta i bilen om det passar med vår rutt. På riktigt små vägar kan vi inte köra med husbilen. Men vi har alltid med oss större utrustning som t.ex. stege.

Text: Pirjo Rättyä
B
ild: Pauli Ruutiainen
Översättning: Olof Bussman