Läkaren hjälper på vägen

På distansmottagningen hos allmänläkaren kan man få lösning på ett besvär även då det inte finns någon hälsocentral i närheten. Ännu i nuläget reser majoriteten av finländarna till en fysisk mottagning till en läkare på en hälsocentral. I fortsättningen kan allt flera patienter hjälpas från distans. Medics24 är en av de tjänster som koncentrerar sig på att ta emot patienter med hjälp av dator eller smarttelefon.

-Distansläkare kan hjälpa karavanare t.ex. då det gäller allergier eller då en patient lider av luftvägs- eller hudproblem. Då man kan nå en läkare snabbt, behöver man inte gruva sig över natten, säger Juha Tenhunen, Medics24:s betjäningschef.

För att kunna använda tjänsten måste man ha möjlighet till videosamtal. I samband med det kan läkare i vissa fall undersöka patientens ytliga besvär som t.ex. ögon och hud. Vid videosamtal kan distansläkarens mottagning kännas mera personlig än vid bara ett vanligt samtal.

Tenhunen tror att en betydande del av läkarbesöken redan i nära framtiden kan skötas med distansmottagning.

Konsumentens beteende ändras snabbt. Nutidens människor vill ha snabb betjäning och enkelt. Man vill inte köa eller resa långa vägar.

Distansläkare kan ge elektroniskt recept eller ordinera fortsättningsundersökningar. Receptet kan förnyas i nättjänsten. På distansmottagningen kan man skriva ut korta sjukledigheter men patienten skall kolla om de duger till arbetsgivaren.

Text: Pauli Reinikainen
Översättning: Arto Ranta