Mr. Caravan trodde inte i början på vagnförsäljning

Holger Lindwalls företagar historia är en intressant djupdykning i Finlands caravan- bransch i årtionden.

Holger Lindwall kan av goda skäl kallas som Finlands caravanbranschens Mr. Grand Old Man. Carawall är ett bekant företag för många äldre caravan intresserade.

– De ringde från huvudkontoret och frågade, om jag ville börja med att sälja vagnar, Kesko hade köpt ett stort parti husvagnar av Bensow, men tiden var inte ännu mogen, det gick inte att sälja.

Lindwall var inte intresserad av erbjudandet, men efter en liten diskussion lovade han att ta Solifer Camping vagnarna till försäljning, men via Kesko. Vi levde år 1967.

På 1970 talet dominerade de inhemska vagnsmärkena. Av de utländska tillverkarna var svenska Cabby ett undantag, den gjorde finländarna intresserade. Cabbyn skilde sig från många andra vagnar med sin uretanisolering. Konkurrenterna använde hellre den svagare styroxen.

– Uretanen gjorde vagnen varmare, och på samma gång blev den självbärande. Vi bevisade det genom att släppa vagnen på Volvons tak, skrattar Lindwall.

År 1984 flyttade bolaget från Åbo till Reso.

När Carawall såldes år 2007, var det Nordens största caravanaffär både med omsättning som antalet sålda vagnar. Bolaget hade sex affärer i Finland, och omsättningen var som bäst 28 miljoner euro.

Innan toppåren var inte stämningen lika muntra, för nedgången på 90-talet tog också hårt på Carawall.

Lindwall har i efterhand ansett att nedgången på 90-talet var en bra sak, för Finland fylldes med bytesvagnar. Han blev kvar på jobbet till han var 82 år.

– Många saker har förändrats. För att nuförtiden komma in i branschen fordras enorma kapital. Tidigare klarade man sig med mindre, man köpte inte sådana mängder från fabrikerna. Nuförtiden köper man för stora summor, när medelpriset har gått upp. Det måste vara många vagnar på affärens gård, annars kommer ingen på besök. Branschens problem har alltid varit att finländska köparna måste få varan direkt.

– Också internet har förändrat branschen märkbart. Utan internet kan man inte sälja något, vet Lindwall.

Bild: Pekka Heinonen
Översättning: Olof Bussman