Nationalparkerna är idealiska resemål för caravanarna

Nationalparkerna erbjuder idealiska resemål för caravanarna.

Parker finns rikligt runtom i Finland, de finns bakom bra färdvägar, på dem finns olika gångrutter, de erbjuder en helhetsbild av Finlands natur och i samband med parkerna finns ofta endera läger- eller husvagnsområde. I Finland finns för nuvarande 40 nationalparker och de representerar utmärkt Finlands natur och mångsidighet.

Skogsstyrelsen vill aktivt utveckla naturskyddsområdenas reseservice och det försökes bland annat med hjälp genom att göra kontrakt med kompanjoner. En del naturskyddsomådens naturcentrum är företagar baserade och i samband med andra naturskyddsområden finns privata lägerområden. Läger- och husvagnsområden i samband med nationalparkerna gör att parkerna är förträffliga för caravanarna.

Nationalparkernas intresse är ökande i Finland. Parkernas besökare ökade under fjolåret med tio procent och ökningen har fortsatt flera år. I fjol fick nationalparkerna en speciell utmärkelse, när de på hösten på Finnish Travel Galan blev valda som Finlands bäst i minne rese- och serviceupplevning. Nationalparkerna har också erhållit andra priser.

Text och bild: Matti Laitsaari
Översättning: Olof Bussman