Reklamaatio on mahdollisuus

Caravan-lehden pääkirjoitus 6/2022

Tämänkertaisessa numerossa käsittelemme tavallista kiperämpää aihetta: matkailuajoneuvojen kauppaa koskevia reklamaatioita. Tai kiperältä aihe vaikutti ainakin etukäteen, koska edes jotkut lehden avustajat eivät halunneet juttuun tarttua. Kunnia lankesikin allekirjoittaneelle, mutta mikäs siinä – kirjoituskone paukkumaan vain, herkällä otteella, kieli keskellä suuta.

Ennen sitä piti kuitenkin etsiä haastateltavia. Mielessä kävi, että mikäli aihe on kiusallinen avustajille, se olisi sitä varmasti myös kauppiaille. Satunnaistenkin vikojen ja virheiden myöntämisen voisi kuvitella olevan yritykselle mainehaitta, joten tuskinpa kukaan haluaisi tahrata omaa tai yrityksensä imagoa vapaaehtoisesti. Löytyisikö jututettavia lainkaan?

Huoli osoittautui turhaksi, sillä jokainen aiheen tiimoilta lähestymäni kauppias oli valmis vastaamaan auliisti mitä kinkkisimpiin kysymyksiin. Yhteen juttuun ei voi tietenkään mahduttaa alan kaikkien toimijoiden kantoja asiaan, mutta selväksi kävi jo muutaman kanssa jutellessa, että yleisesti ottaen reklamoivaan asiakkaaseen ei suhtauduta lainkaan nihkeästi vaan päinvastoin tätä ratkaisukeskeisesti kuunnellen. Moni haastateltu sanoi, että reklamaatiot hyvin hoidettuina vain vankistavat asiakassuhdetta ja auttavat yritystä jopa kehittämään liiketoimintaansa.

”Reklamaatiot hyvin hoidettuina vain vankistavat asiakassuhdetta ja auttavat yritystä jopa kehittämään liiketoimintaansa.”

Toinen yllätys – itse aiheeseen liittyen – oli uusista matkailuajoneuvoista tehtyjen reklamaatioiden määrä. Käytetty on aina käytetty, ja niissä voi olettaakin esiintyvän joskus häikkää. Sen sijaan uusien ajoneuvojen luulisi olevan lähes poikkeuksetta ”täydellisiä”, vaikka niihin sovelletaankin tehtaan takuuta. Onneksi pääosa virheistä on pieniä ja onnistutaan oikaisemaan nopeasti. Kauppiaiden mukaan asiakkaat reklamoivat pääsääntöisesti aiheesta.

Aina yhteisymmärrykseen ei valitettavasti päästä, ja jokainen pitkälle edennyt kärhämä on harmillinen. Kuluttajaviranomaisen saamien yhteydenottojen määrä on kuitenkin marginaalinen tehtyjen kauppojen määrään nähden. Esimerkiksi vuonna 2021 yksin Nettikaravaani.comin kautta myytiin 18 643 matkailuajoneuvoa, mutta kuluttajaneuvontaan oltiin yhteydessä 193 kertaa. Tänä vuonna yhteydenottojen määrä on syystä tai toisesta miltei puolittunut – ja hyvä niin, kaikkien kannalta.

Kuluttajat ottavat toisinaan yhteyttä myös Caravanin toimitukseen hakiessaan riitatilanteissa itselleen oikeutta ja julkisuutta. Tällaisissa yksittäistapauksissa lehden on hankalaa ryhtyä erotuomariksi, joten ohjaamme kuluttajan yleensä aina viranomaisen pakeille. Tilanne olisi toinen, jos useampi karavaanari sattuisi raportoimaan esimerkiksi identtisestä laiteviasta, jolloin tapausten julkituonnilla olisi laajempaa merkitystä.

Reklamaatiojuttu löytyy sivuilta 44–47.

Pauli Salokangas
päätoimittaja