Caravan-lehden suosio pysyy vankkana

Tuoreen lukijatutkimuksen mukaan Caravan-lehti on edelleen ilmiömäisen suosittu harrastejulkaisu. Lehti luetaan tarkkaan ja säilytetään pitkään.

Joulukuussa valmistuneen tutkimuksen tulokset ovat 52-vuotiaan lehden kannalta rohkaisevat. Vaikka ihmisten mediankäyttö on muuttunut viime vuosina merkittävästi, Caravan-lehti pitää pintansa SF-Caravan ry:n suosittuna jäsenetuna.

– Jo aiemmissa lukijatutkimuksissa tulokset olivat harrastelehtien vertailuryhmässä aivan terävintä kärkeä. Nyt voidaan todeta, että Caravan on säilyttänyt hyvät tuloksensa, tutkimuksen tehnyt Yrjö Lauha Focus Master Oy:stä sanoo.

Lauhan mukaan Caravan-lehden lukutottumukset ovat pysyneet pitkälti ennallaan, vaikka lehdet kilpailevat ankarasti lukijoiden ajankäytöstä ja huomiosta.

– Kaksi kolmasosaa vastaajista lukee lähes koko lehden, ja kolme neljästä käyttää vähintään puoli tuntia lehden lukemiseen. Lisäksi peräti 60 prosenttia lukijoista arkistoi lehden. Nämä ovat poikkeuksellisen korkeita lukuja.

Vastaajaprofiili uusiutui

Lukijatutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa siten, että perinteisen kirjekyselyn ohella tehtiin myös sähköinen kysely. Siten tutkimus tavoitti aiempaa paremmin aktiivisia harrastajia ja nuorempia, alle 40-vuotiaita lukijoita. Tuloksia hieman uudistunut vastaajaprofiili ei kuitenkaan heikentänyt.

– Toisaalta kiinnostus karavaanariharrastusta kohtaan on yhdistänyt lukijoita aina vahvasti, eivätkä ikä ja vastaajien asema ole koskaan vaikuttaneet ratkaisevasti lehden arviointiin, Lauha sanoo.

Tutkijan mukaan eri lukijaryhmien väliset erot ovat Caravanilla pienempiä kuin lehdillä yleensä, mutta joitakin hän nostaa esille.

– Miehet ja vanhemmat ikäluokat lukevat lehden tarkimmin ja käyttävät eniten aikaa lehden lukemiseen. Aktiivisia lukijoita ovat aktiivisesti kotimaassa ja ulkomailla matkaavat karavaanarit, joiden harrastus myös on ympärivuotista. Harrastustausta nousee esille myös niin, että matkailuauton omistajat ovat jonkin verran vaunuilijoita aktiivisempia lukijoita.

Monipuolinen sisältö kiinnostaa

Leirintämatkailuun liittyvät sisällöt kiinnostavat lukijoita laaja-alaisesti. Tärkeimmiksi nostettiin kuitenkin leirintäalueiden esittelyt, matkailukohteet kotimaassa, vaunun ja auton huolto ja ylläpito, uutuusmallien esittelyt, tekniikka ja testit, alan uutiset ja tapahtumat.

– Nuorten ja aktiivisten harrastajien vastauksissa korostuivat myös ulkomaan matkailukohteiden esittely ja arkiaskareet.

Lehden sisältöä ja lukijasuhdetta käsitteleviä väittämiä arvioidaan Lauhan mukaan hyvin myönteisesti.

– Lukijoiden mielestä lehti antaa myönteisen kuvan SF-Caravanista ja on toimitettu ammattitaitoisesti. Kehuja keräsi myös tyylikäs ja selkeä ulkoasu, Lauha sanoo.

Kaiken kaikkiaan Caravan-lehdellä on tulosten mukaan vakiintunut asema arvostettuna tietolähteenä. Karavaanarit kokevat lehden vahvasti omakseen, ja se yhdistää heidät kaikki saman julkaisun äärelle.

Lukijat arvioivat myös lehden asemaa ilmoitusvälineenä tavanomaista myönteisemmin.

– llmoitukset koetaan kiinnostavina, ne on helppo huomata ja niiden koetaan tarjoavan hyödyllisiä tietoja. Kaikista myönteisimmin ilmoitusten seuraamista ja hyödyllisyyttä arvioivat äskettäin harrastuksen aloittaneet karavaanarit.

Yhä liikkuvampia karavaanareita

Harrastustavoissa tapahtuneista muutoksista matkailuautojen osuus ylitti matkailuvaunujen osuuden ensimmäistä kertaa edellisessä, vuoden 2016 tutkimuksessa, ja sama trendi on edelleen vahvistunut.

Myös harrastajapohja osoittaa uudistumisen merkkejä, sillä äskettäin aloittaneita karavaanareita esiintyi tuloksissa aiempaa enemmän. Myös kausipaikkalaisten osuus on aiempaa pienempi.

– Vastaavasti kotimaan ja ulkomaan matkailu on yleistynyt. Aiemminkin tasaisesti kohonnut ulkomailla matkailevien osuus tekee jälleen uuden ennätyksen kohotessaan kolmannekseen vastaajista, Lauha sanoo.

Aiempaa aktiivisemmin liikkuva harrastuspohja näkyy myös kohonneena ajosuoritteena. Vuositasolla ajokilometrejä kertyy aiempaa enemmän.

Sähköisten julkaisujen osalta Caravan-lehdellä on muille lehdille tyypillisiä haasteita siirtää vahvat lukijakontaktit myös digipuolelle. Suunta on sielläkin silti parempaan päin.

Näin tutkimus tehtiin

Focus Master toteutti Caravan-lehden lukijatutkimuksen lokakuussa 2018. Tutkimus toteutettiin kirjekyselyn ja sähköisen kyselyn yhdistelmänä identtisin sisällöin. Kyselyt kohdistettiin lukijarekisteristä satunnaisotannalla poimituille lehden tilaajille.

Vastaajia oli kaikkiaan 517, joista yli puolet vastasi sähköisesti. Varsinkin sähköiseltä puolelta vastaajiin kertyi nuorempiin ikäluokkiin kuuluvia, aktiivisia karaavaanareita. Laaja aineisto antoi hyvät mahdollisuudet tarkastella erilaisten lukijaryhmien välisiä eroja. Lisäksi tuloksia verrattiin aiempiin, vuosien 2005-2016 lukijatutkimuksiin.

Seuraavan kerran lukijatutkimus tehdään vuonna 2020.