Diesel-autojen rajoitukset tiukentuvat Saksassa

Saksassa vitkuteltiin Euroopan unionin ilmanlaatua koskevien määräysten aikaansaamisessa vuosia. Sen seurauksena EU:n komissio ilmoitti vievänsä vastuulliset EU:n tuomioistuimeen, ellei asioihin tule korjausta.

Alkusyksystä sitovia päätöksiä onkin saatu, eikä useissa suurissa kaupungeissa ympäristövyöhykkeille saa enää ensi vuonna ajaa melko uusillakaan diesel-ajoneuvoilla. Ajokiellot koskevat miljoonia ihmisiä.

Berliiniin asteittain tiukentuva ajokielto

Berliinissä diesel-ajoneuvojen ajokieltoalue (11 katuosuutta keskustaassa) tulee voimaan maaliskuun puoliväliin mennessä. Berliinin hallinto-oikeus päätti lisäksi, että kaupungin on tehtävä maaliskuun loppuun mennessä tiukempi suunnitelma toimenpiteistä, joilla keskustan ilmanlaatua edelleen parannetaan.

Käytännössä typpioksidin määrää hengitysilmassa halutaan vähentää, ja dieseleiden katsotaan olevan pääasiallinen huonon ilmanlaadun aiheuttaja. Tiukemmat määräykset on saatettava voimaan viimeistään kesäkuun 2019 loppuun mennessä. Samalla ajokielto on laajennettava koskemaan myös Euro 5 -tason dieseleitä.

Ajokielto koskee aluksi kaikkia diesel-autoja, joiden päästöt ovat Euro 1–4 -tason mukaisia autotyypistä riippumatta. Hybridiautot sen sijaan saavat ajaa Berliinin keskustaan, jos käyttövoimana on nestekaasu, maakaasu, vesi tai sähkö.

Saksan ajoneuvorerkisterin mukaan pelkästään Berliiniin oli vuoden 2018 alussa rekisteröity yli 200 000 diesel-henkilöautoa, joiden moottori oli Euro 1-5 -päästönormin mukainen. Suuri osa autoista on iältään 1-4 vuotta vanhoja.

Kukaan ei vielä tiedä, mitä tiukemmat normit sisältävät. Myös Euro 6 -dieselit saattavat joutua ajokiellon piiriin lähivuosina. Syynä on ympäristöjärjestöjen ja Saksan Autoliiton (ADAC) mittaukset autojen todellisista typpioksidien päästöistä liikenteessä. Tulokset ovat eräissä tapauksissa olleet jopa kuusinkertaisia verrattuna samojen autojen testilaboratorioiden antamiin mittaustuloksiin.

Frankfurt suitsii myös bensa-autoja

Frankfurtia koskeva hallinto-oikeuden ajokieltopäätös annettiin syyskuun alussa. Kaupungin ilmanlaatu on ollut pitkään huono, sillä typpioksidiarvot ovat ylittyneet jatkuvasti. Vaikka viime vuosina ilmanlaatu on hieman parantunut, se ylittää edelleen sallitut raja-arvot ja vaarantaa terveyttä.

Hallintotuomioistuin päätti, että helmikuun 1. päivästä 2019 alkaen ympäristövyöhykkeelle ei saa ajaa Euro-4:n ja sitä aikaisemmat diesel-normit täyttävillä autoilla. Samoin ajokielto tulee voimaan bensiinikäyttöisille autoille, joiden päästöluokitus on Euro 1 tai Euro 2.

Syyskuusta 2019 alkaen dieselautojen ajokielto laajenee koskemaan myös Euro 5 -dieseleitä. Kielto koskee Frankfurtin ympäristövyöhykettä kokonaisuudessaan.

Stuttgartin ajokielto

Baden-Württenbergin osavaltion hallitus päätti, että Euro 0–4 -päästönormien mukaiset dieselautot eivät saa enää tammikuusta 2019 alkaen ajaa Stuttgartin kaupungin ympäristövyöhykkeelle lainkaan. Jos ilmanlaatu tämän jälkeen tuntuvasti paranee, vältetään ehkä seuraava dieseleiden rajoitusvaihe. Se olisi Euro 5 -dieseleitä koskeva ajokielto Stuttgartin ympäristövyöhykkeellä.

Osavaltion päätös on tiukempi kuin ilmanlaatua koskeva hallinto-oikeuden antama päätös. Siinä Euro 5-dieselit oli luokiteltu ympäristöystävällisemmiksi, eikä ajokieltoa niille määrätty.

Tarrasotkua ja valvontaa

Saksassa autojen tuulilasiin kiinnitettävän ympäristötarran väri kertoo auton ympäristöluokan. Eniten päästöjä aiheuttavissa autoissa se on väriltään punainen. Vihreä tarra on annettu autoille, joiden päästöt täyttävät Euro 4 -normin.

Diesel-autojen päästöseuranta alkoi Euro 3 -normien tullessa voimaan. Jos dieselauton päästöt vastasivat auton ensirekisteröinnissä Euro 3 -vaatimuksia, auto sai keltaisen tarran. Jos tällaiseen autoon on jälkikäteen asennettu partikkelisuodatin, auto on saanut vihreän tarran, koska se täyttää Euro 4 -normin.

Bensiinikäyttöiset autot, joissa on vanhempi katalysaattori ja jotka täyttävät Euro 1–3 -tason normin, ovat  myös voineet saada vihreän päästötarran, jos autoon on jälkikäteen asennettu partikkelisuodatin. Sen ansiosta pakokaasupäästöt alenevat,  ja auto täyttää vihreän Euro 4 -normin päästövaatimukset.

Sininen tarra?

Autojen pakokaasupäästöjen tiukentuminen jatkuu. Ensiksi uusien autojen tuli täyttää Euro 5 -päästötaso ja nyt uusimpana Euro 6 -taso. Uusimman tason diesel-autojen päästöjen luokitusta on edelleen tiukennettu,  ja siksi puhutaan Euro 6 a-, b- ja c-tason täyttävistä dieseleistä. Yleisesti kuviteltiin, että Euro 5 -luokituksen mukaiset dieselit saisivat sinisen tarran ja Euro 6 -tason autot vaaleamman sinisen tarran. Tällaisia tarroja ei kuitenkaan saa mistään, sillä luokitusta koskevaa päätöstä ei ole vielä tehty.

Jos siis haluaa ajaa vaikkapa uudenvuodenpäivänä 2019 Euro 6 -diesel-autolla Frankfutin ympäristövyöhykkeelle, autossa tulee nykyisten tietojen mukaan olla vihreä ympäristötarra. Sen lisäksi auton mukana olevista papereista tulee käydä ilmi, että auto täyttää Euro 6 -normin.

Keskustelu

  1. Hyvä tosiaan, että ilmanlaatua halutaan parantaa. Meillä on aina ollut dieselauto. Mitenhän ne jotka asui Berliinin keskustan alueella ja oli dieselauto, varmaan joutuivat vaihtamaan autoa.

    Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.