Ely-keskus: kaikki halukkaat eivät välttämättä mahdu yhteysalusten kyytiin

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta.

Yhteysalusliikenteen kapasiteetti on normaalioloissakin rajallista, eikä ruuhkahuipuissa kaikki ole aina mahtuneet kyytiin. Nyt käytössä oleva matkustajakapasiteetti on vain noin puolet normaalista, joillain reiteillä jopa alle puolet normaaliajan kapasiteetista.

Pääsiäisenä liikenne lisääntyy, kun myös vapaa-ajan matkustajat suuntaavat sankoin joukoin saaristoon. Ely-keskuksen tiedotteen mukaan on olemassa riski, että ihmisiä on liikkeellä enemmän kuin mitä aluksille voidaan ottaa matkustajia. Erityisesti paluuliikenne on pullonkaula normaalikapasiteetillakin aiempien vuosien kokemusten perusteella.

”Välttäkää kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista”

Ely-keskus vetoaakin yhteysalusliikenteen käyttäjiin välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista yhteysaluksilla, jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin.

Yhteysaluksille ei ole olemassa paikkojen varausjärjestelmää. Matkustajat otetaan aluksille saapumisjärjestyksessä. Siten kaikille saman seurueen jäsenille ei voida taata mahtumista samaan alusvuoroon, jos tällä hetkellä käytössä oleva maksimi matkustajamäärä täyttyy. Tilattavien vuorojen osalta noudatetaan samaa käytäntöä, eli tilaukset otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä.

Ely-keskus edellyttää, että kaikki yli 12-vuotiaat yhteysalusliikenteen matkustajat käyttävät kasvomaskia 1.4.2021 alkaen. Maskittomuus ei ole kuitenkaan peruste estää matkustajan matkaa tai poistaa matkustajaa alukselta.

Yhteysalusliikenne on maksuton julkinen palvelu, jolle määritetyt reitti- ja aluskohtaiset enimmäismatkustajamäärät löytyvät Ely-keskuksen verkkosivuilta.

Lähde: Ely-keskukset