Ethän kuulu heihin? Suomen teillä liikkuu 250 000 huonorenkaista autoa

Renkaiden kunto on parantunut, mutta Suomen teillä liikkuu silti yhä noin 250 000 huonoilla renkailla varustettua henkilö- tai pakettiautoa.

Syyskuussa järjestetyissä rengasratsioissa vain kahdeksalla prosentilla autoilijoista oli enää huonokuntoisia renkaita. Autokantaan suhteutettuna se tarkoittaa kuitenkin noin 250 000 huonoilla renkailla varustettua henkilö- tai pakettiautoa. Myös talvirenkaiden käyttö kesäkaudella näyttäisi vähentyneen aiemmista vuosista. Rengaspaineissa todettiin sen sijaan enemmän puutteita kuin vuosi sitten.

Autonrengasliitto, Liikenneturva ja poliisi järjestivät neuvontahenkisiä rengasratsioita 11.–15. syyskuuta kymmenellä paikkakunnalla. Helsingissä, Jyväskylässä, Porissa sekä Kuopion ja Rovaniemen seuduilla tarkastettiin yhteensä 2 484 henkilö- tai pakettiauton renkaat. Tuloksia ei ole painotettu vastaamaan autokannan alueellista jakaumaa.

Huonorenkaisia autoilijoita oli tutkimusotoksessa vain kahdeksan prosenttia, kun viime syksynä vastaava osuus samoilla paikkakunnilla oli 10,9 prosenttia. Huonokuntoiseksi luokitellaan rengas, jonka urasyvyys on alle 2,5 mm. Laki edellyttää kesärenkailta vähintään 1,6 millin urasyvyyttä, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään neljä milliä.

Puutteet ilmanpaineissa lisääntyneet

Renkaiden ilmanpaineissa oli puutteita hieman aiempaa enemmän. Vähintään 0,5 barin paine-eroja samalla akselilla sijaitsevien renkaiden välillä mitattiin 5,1 prosentilla autoista, kun viime syksynä osuus oli 2,7 prosenttia. Rengaspaineet vaikuttavat merkittävästi auton ajo-ominaisuuksiin, polttoaineenkulutukseen ja renkaiden käyttöikään.

Kampanjapäällikkö Hannu Lintala Autonrengasliitosta kehottaa tarkistamaan rengaspaineet kuukausittain ja säätämään ne kulloisenkin kuormituksen mukaan.

– Autojen teknistyminen ja huoltotoimien itsesuorittamisen vähentyessä myös jäljelle jäävät toimenpiteet jäävät valitettavasti tekemättä. Hyväkuntoinenkaan rengas ei auta, jos siinä ei ole tilanteeseen sopiva ilmanpaine.

Talvirenkaiden kesäkäyttö vähentynyt

Talvirenkailla varustettujen autojen osuus oli tämän syksyn rengasratsioissa neljä prosenttia, kun viime syksynä osuus oli 4,6 prosenttia. Testitulosten mukaan pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitettu kitkarengas ei pärjää sadekelillä edes loppuun kuluneelle kesärenkaalle. Autoilijoita on syytä valistaa jatkossakin keliin sopivasta rengastuksesta.

Syksyn nopeasti vaihtuvat kelit tuovat haasteita rengasvalintoihin. Alkusyksyn sadekeleihin autoilijoita kehotetaan varustautumaan kunnollisilla kesärenkailla.

– Pelkkä talvirenkaiden vaihtaminen ajoissa ei aina auta, jos ei muista varautua pidempiin jarrutusmatkoihin ja heikompaan liikkeellelähtökykyyn. Ensiliukkaat yllättävät ja vaativat erilaisen asenteen ja ajotavan, Lintala muistuttaa.