Kaksi miljoonaa suomalaista etsii vielä lomakohdetta tälle vuodelle

Kolme miljoonaa suomalaista aikoo lomailla loppuvuonna, mutta heistä kaksi miljoonaa ei vielä tiedä missä. Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa selvitettiin koronaepidemian vaikutuksia suomalaisten matkustussuunnitelmiin.

Yli puolet kyselyyn vastanneista (52 %) pitää Suomea potentiaalisena matkakohteena, mikä tarkoittaisi 2,9 miljoonaa matkailijaa kotimaisille matkailukohteille. Mahdollisista lomanviettotavoista kiinnostavimpina suomalaiset pitävät lepo-/rauhoittumislomaa (40%), mökkilomaa (31%) ja luontolomaa (30%). Lepo ja rauhoittuminen sekä läheisten kanssa oleminen ovat eniten jo suunniteltuja lomanviettotapoja.

– Heidän merkityksensä suomalaiselle matkailuelinkeinolle ja elinkeinoelämän toipumiselle olisi valtava, toteaa tiedotteessa Head of R&D Teemu Moilanen Haaga-Heliasta.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toteutti toukokuussa kyselytutkimuksen suomalaisille matkailun ostopäätöksistä vastaaville henkilöille yhteistyössä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten lomanvietto- ja matkasuunnitelmia, asennoitumista lomailuun sekä lomasuunnittelussa tärkeinä pidettyjä asioita. Tutkimus tehtiin 8. –10.5.2020 internet-kyselynä kuluttajapaneelista. Vastaajamäärä oli 1033 ja tutkimus on alueellisesti edustava otos Suomen 16–75-vuotiaasta väestöstä.

Hygienia ja turvallisuus korostuvat nyt lomakohteen valinnassa

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät selvästi kriteereissä, joiden perusteella suomalaiset valitsevat kuluvan vuoden lomakohteitaan. He pitävät tärkeimpinä lomakohteen ja majoituksen hyvää hygieniatasoa (57%) ja sitä, ettei kohteessa ole vakavia tartuntatauteja (57%). Tärkeänä pidetään myös muun muassa mahdollisuutta päästä nopeasti kotiin (48%).

Kotimaan matkakohteet näyttävät olevan etulyöntiasemassa. Noin puolet kyselyyn vastanneista (51 %) kokee, että Euroopan-matka tai kaukomatka olisi suuri riski. Miltei yhtä moni (45 % vastaajista) ajattelee, ettei mikään lomakohde ole nyt turvallinen.

– Kotimaisilla matkailuyrittäjillä on nyt näytön paikka. Matkustushalukkuutta on, ja moni kotimaan kohde pystyy tarjoamaan juuri niitä seikkoja, joita lomailevat suomalaiset pitävät tärkeinä, kuten hyvää hygieniaa, Moilanen toteaa.

– Nyt on matkailumarkkinoinnin aika kertoa, mitä kaikkea hienoa Suomessa voikaan tehdä, turvallisesti ja korkeasta hygieniasta huolehtien. Hienot kotimaan lomaelämykset voivat saada aikaan myös pysyvää lomatottumusten muutosta ja houkuttelevat ihmisiä reissaamaan kotimaassaan myös tulevaisuudessa.

Tutkimus ’Koronaepidemian vaikutus suomalaisten matkailuun’.

Lähde: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu