Karavaanarit pitävät lehdestään tiukasti kiinni – tutut aiheet pysyvät suosituimpina

Vaikka median käyttö muuttuu, Caravan-lehden suosio pysyy vankkana. Myös digitaalisten sisältöjen käyttö lisääntyy.

Painettujen lehtien lukeminen on yleisesti vähenemään päin, mutta Caravan-lehti luetaan edelleen tarkkaan ja säilytetään pitkään. Tämä selviää loppuvuodesta valmistuneen Caravan-lehden lukijatutkimuksen tuloksista.

Caravan-lehden lukutottumukset ovat harrastelehtien vertailuryhmässä poikkeuksellisen vahvoja. Levikiltään Pohjoismaiden suurimman karavaanarilehden asema SF-Caravan ry:n suosittuna jäsenetuna pysyy vankkana.

– Lukutottumusten vahva kokonaisuus on säilynyt ennallaan, ja muutamat mittarit ovat jopa kohonneet. Tulos on vastoin aikakauslehtialan yleistä tilannetta, sillä useimmat lehdet kamppailevat heikentyvien lukutottumusten kanssa, tutkimuksen tehnyt Yrjö Lauha Focus Master oy:stä sanoo.

Lukemiseen käytettävä aika ja lukemisen tarkkuus ovat tutkimuksen mukaan korkealla tasolla. Yhtä lehteä vähintään tunnin lukevien osuus nousi 38 prosenttiin. Caravan ei ole kuitenkaan kertakäyttötavaraa, koska yhteen numeroon tartutaan toistuvasti, tyypillisesti kahdesta neljään kertaa.

– Myös lehdet systemaattisesti vähintään puoli vuotta arkistoivien osuus on poikkeuksellisen korkea, peräti 65 prosenttia. Valikoivasti lehden säilyttävien osuus nousee jopa 94 prosenttiin, Lauha sanoo.

Yhdellä numerolla on keskimäärin 2,1 lukijaa, joten lukijoiden kokonaismäärä kipuaa reilusti kuusinumeroisiin lukemiin.

Tietyt aiheet toistuvasti suosituimpia

Karavaanariharrastukseen liittyvät asiat kiinnostavat lukijoita monipuolisesti.

– Jokainen lukija nimeää listalta keskimäärin seitsemän erittäin tärkeää sisältöaluetta. Se on poikkeuksellisen korkea luku.

Tärkeimmiksi aihealueiksi nostettiin perinteiseen tapaan matkailukohteet kotimaassa, leirintäalueiden esittelyt, vaunun ja auton huolto ja ylläpito, tekniikka ja testit, uutuusmallien ja käytettyjen ajoneuvojen esittelyt sekä alan uutiset ja tapahtumat.

– Ne ovat suosituimpia, mutta hienoista nousutrendiä on myös ulkomaan matkailukohteissa sekä matkailuajoneuvojen esittelyissä, joita on toivottu lisää aiempaan nähden, Lauha avaa tuloksia.

Caravan-lehdellä on tulosten mukaan vahva ja myönteinen lukijasuhde sekä vakiintunut asema arvostettuna tietolähteenä.

– Lukijakunta on yhtenäinen ja sitoutunut harrastukseen. Eri lukijaryhmien väliset erot jäävät hyvin pieniksi, tai niitä ei esiinny lainkaan. Lukijat kokevat lehden omakseen.

Lukijoiden mielestä myönteisen kuvan SF-Caravanista antava lehti on ammattitaitoisesti toimitettu, asiantunteva ja luotettava. Lisäksi kehuja keräsi tyylikäs ja selkeä ulkoasu.

– Kuuden numeron ilmestymistahdin koki sopivaksi 88 prosenttia vastaajista, ja sivumäärä oli 96 prosentille mieleinen, Lauha sanoo.

Tutkimuksen mukaan myös ilmoitukset silmäillään tarkasti, ne on helppo huomata ja niiden koetaan tarjoavan hyödyllistä tietoa.

Digimedian käyttö lisääntyy

Sähköisten sisältöjen osalta suosio on kasvanut, keihäänkärkinä Caravan-lehti.fi- ja Leirintaopas.fi-sivustot. Kahden vuoden tarkastelujaksolla käyttäjäpohja on kasvanut molemmilla sivustoilla.

– Käyttäjien kokonaismäärän kasvun ohella myös aktiivikäyttäjien eli viikottain ja kuukausittain käyttävien osuus kohoaa, Lauha sanoo.

Vastaajista 38 prosenttia arvioi Leirintäoppaan verkkoversion erittäin hyödylliseksi ja 92 prosenttia vähintään jonkin verran hyödylliseksi.

Leirintäoppaan verkkoversion osalta tärkeimmäksi käyttötavaksi muodostuu matkan aikainen käyttö seuraavan leirintäpaikan valinnan tukena. Noin 70 prosenttia vastaajista käyttää verkkoversiota tähän tarkoitukseen ja lisäksi puolet kotona tapahtuvaan matkan ennakkosuunnitteluun.

Tutkimuksen muista tuloksista selviää, että matkailuautolla liikkuvien osuus on edelleen kohonnut ollen nyt korkeampi kuin koskaan aikaisemmin, kaksi kolmannesta. Aloittelevien karavaanarien määrä on huomattavasti kasvanut. Ulkomailla matkailevien osuus, kolmannes vastaajista, on jälleen koronaa edeltäneellä tasolla.