Liikkumisrajoitukset ovat nyt voimassa Uudellamaalla – liikkumista valvotaan tarkastuspisteillä

Uudenmaan eristäminen alkoi.

Eduskunta hyväksyi myöhään perjantaina 27.3. hallituksen esityksen, jonka mukaan liikennettä Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle ryhdytään rajoittamaan.

Liikkumisrajoitukset alkoivat puoliltaöin  ja kestävät 19.4.2020 asti. Nähtäväksi jää jatketaanko kolmen viikon jaksoa vielä myöhemmin uudella hallituksen esityksellä.

Liikkumisrajoituksilla yritetään hidastaa erittäin vaarallisen koronaviruksen leviämistä muualle Suomeen Uudeltamaalta, jossa epidemian tilanne on tällä hetkellä pahin Suomessa.

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusta ensimmäisinä päivinä näkyvästi, jotta tietoa asiasta saadaan levitettyä ja ihmiset pystyvät noudattamaan annettuja rajoituksia.

Uudellemaalle johtaville teille on asetettu 30 kiinteää tiesulkua. Lisäksi poliisi suorittaa liikkuvaa valvontaa.

– Poliisi toivoo, että jokainen kansalainen kantaisi vastuunsa tilanteesta, eikä kuormittaisi poliisin suorittamaa rajavalvontaa turhaan, poliisipäällikkö Lasse Aapio Helsingin poliisilaitokselta muistutti.

Jokaisen Uudenmaan rajan ylittävän tulee valmistautua esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselleen. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Poliisi suosittaa, että rajan ylittävällä henkilöllä olisi mukanaan henkilöllisyystodistus tai muu vastaava asiakirja henkilöllisyyden varmentamiseksi. Rajan ylittävän henkilön tulee myös esittää nimensä, kotipaikkakuntansa, matkansa määränpää sekä matkansa syy.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen painottaa, että kaikki ylimääräiset matkustamiset Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle tulee nyt siirtää tuonnemmaksi.

‒ Päävastuu toimia oikein tässä tilanteessa on jokaisella meillä, riippumatta näkyvästä valvonnasta ja sen määrästä tai siitä, paljonko rajoituksen rikkomisesta voi seurata sakkoja. Jokaisen toimilla on nyt vaikutusta siihen, kuinka nopeasti pääsemme palaamaan takaisin normaaliin arkeen, Kolehmainen sanoo poliisin tiedotteessa.

Tarvittaessa poliisi neuvoo rajoituksia rikkovaa palaamaan kotiinsa sekä käskee henkilöä poistumaan rajoituksen alueelta. Vakavammissa ja piittaamattomissa tapauksissa poliisi määrää päiväsakkoja.

Poliisin apuna tiesuluilla on muun muassa liikennettä ohjamaassa Puolustusvoimista satoja varusmiehiä sekä kantahenkilökuntaa.

Koronavirus ei pysähdy tiesulkuun, mutta viruksen leviämistä on pakko yrittää hidastaa. Uudenmaan erityistilanteen lisäksi kannattaa muistaa, että ei-välttämätöntä matkustamista ei suositella koronaepidemian vuoksi missään muuallakaan Suomessa.

Uuttamaata koskevat liikkumisrajoitukset

 – Vapaa-ajan matkustus Uudenmaan rajan yli on kielletty

– Jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen

Rajoituksesta voidaan poiketa, jos liikkuminen on välttämätöntä:

– viranomaistoiminnassa

– työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi

– lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi

– lähiomaisen kuoleman vuoksi

– lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi

– muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi

Poliisin ohjeet matkanteon nopeuttamiseksi

– Työntekijät: Työn vuoksi liikkuminen osoitetaan työnantajan myöntämällä organisaatiokortilla tai vastaavalla todistuksella. Ellei työnantaja myönnä organisaatiokortteja, työsuhde voidaan osoittaa muulla asiakirjalla tai suullisesti.

– Eläinlääkärissä kävijät: Esitä ilmoitus, sähköposti tai muu asiakirja ajanvarauksesta. Samalla tulee esittää tieto siitä, miksi eläimen hätä on kiireellinen.

– Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä asioiva: Esitä kutsu, ilmoitus tai muu asiakirja varatusta ajasta. Omasta terveydentilastaan tai sosiaalihuollon asiakkuudesta ei tarvitse kertoa, ne kuuluvat jokaisen yksityiselämän suojaan.

– Tavaraliikenne, joka ei kuulu asetuksen alaan, voi joutua tarkastukseen. Esitä tällöin poliisille liikennelupa, rahtikirja, ammattipätevyyskortti tai muun samanlainen luvanvaraiseen liikenteeseen kuuluva todiste.

– Taksiliikenne ja luvanvarainen henkilöliikenne: Esitä esimerkiksi henkilöliikennelupa.

Tarkemmat ja päivittyvät ohjeet liikkumisrajoituksista löytyvät osoitteesta http://www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset.

Luettelon kiinteiden tarkastuspisteiden sijainnista voit katsoa täältä.