Millaisia ovat SF-Caravanin jäsenyhdistyksiin liittyneet uudet karavaanarit?

SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten kokonaismäärä oli vuoden 2020 lopussa 64 591, enemmän kuin koskaan aiemmin. Uusia jäseniä liittyi viime vuonna yli 8 300. Kantar TNS Oy ryhtyi toimeksiannosta ottamaan selvää, millaisia nämä uudet jäsenet ovat.

Sähköpostikyselyyn saatiin joulu-tammikuussa vastaukset 799 uudelta jäseneltä. Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela sanoo tutkimuksen tuloksissa yllättäneen, että vuonna 2020 toimintaan mukaan liittyneet jäsenet olivat niin samankaltaista porukkaa kuin vanhatkin jäsenet.

– Se tutkimuksesta nousi esille ensimmäisenä. Kun esimerkiksi uusilta kysyttiin, mikä on leirintämatkailussa parasta, ja verrattiin vuonna 2018 toteutettuun SF-Caravanin jäsentutkimukseen, vapaus valita ja mennä omia reittejään nousi spontaanisti esiin niin uusilla kuin vanhoilla jäsenillä.

Nurmelan mukaan myös ikäprofiili on hyvin samantyyppinen. Joskin uusissa jäsenissä on kymmenkunta prosenttiyksikköä enemmän 35–49-vuotiaita ja myös alle 35-vuotiaita vähän enemmän. Uusista hieman suurempi osa kuin vanhoista jäsenistä on naisia.

– Uskoisin, että aika monet ovat perheellisiä, jotka elävät ruuhkavuosiaan.

Vaikka kokonaisuutena uudet jäsenet ovat hieman nuorempia, heidänkin ikäprofiilinsa painottuu varttuneempaan väestöön.

– Jos ajatellaan eroja ihmisinä, uskon uusien ja vanhojen jäsenien olevan aika samantyyppisiä. Uskon siis uusien jäsenien solahtavat hyvin tähän karavaanareiden porukkaan, Sakari Nurmela kertoo.

Enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja

– Iso kuva on samanlainen. Sukulainen tai muu läheinen oli kuitenkin jo jäsenenä monella sellaisella uudella jäsenellä, jolla oli aikaisempia kokemuksia. Ja minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa sitten, kun sattuu innostumaan uudestaan.

– Poikkeuksellinen kesä rohkaisi varmaa osaa ylittämään kynnyksen lähteä karavaanariksi. Jos kuitenkin lähtee ihan ilman aikaisempia kokemuksia, se kertoo myös yleisemmästä imusta ja vedosta tässä matkailutavassa.

– Se, että joillakin on halua tämän tyyppiseen elämäntapaan ja kokemukseen, on sosioekonomisista lähtökohdista riippumaton juttu. Uudet jäsenet ovat tavallisia ihmisiä, joille kysyntä ja tarjonta ovat sopivasti kohdanneet, Nurmela sanoo.

Yli kolmasosa uusista jäsenistä ensikertalaisia

Myös SF-Caravan ry:n varapuheenjohtaja Minna Joensuu korostaa Nurmelan tapaan tutkimuksesta nousevaksi olennaiseksi asiaksi vapauden kulkea. Se yhdistää niin uusia kuin vanhoja jäseniä.

– Vastaajista reilu kolmasosa kertoi, että vuonna 2020 tehty matka oli ensimmäinen. Lopuilla oli ollut aikaisempia kokemuksia matkailuautolla tai -vaunulla tehtävistä lomamatkoista. Se on kiva asia, että uusista jäsenistämme ylivoimaisesti suurin osa, 81 prosenttia, teki enemmän kuin yhden matkan matkailuvaunulla tai -autolla, Joensuu sanoo.

Hänen mukaansa tutkimuksen tuloksissa näkyy se, että haluttiin kokeilla itselle uutta tapaa matkailla, mutta melko moni oli miettinyt sitä jo aiemmin, ennen koronaa. Nyt sitten erilaisista syistä sen toteuttaminen mahdollistui.

Uusista jäsenistä 54 % omistaa matkailuauton, 37 % vaunun. Yhdellä prosentilla on molemmat ja vajaa kymmenesosa ei omista kumpaakaan.

Uusista enemmistö asuu kaupungissa

Vain kymmenesosa uusista jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla. Enemmistö asuu kuitenkin kaupungissa, tyypillisesti vähän pienemmässä kaupungista.

Asuinpaikkakuntakohtaisesti tarkasteltuna Etelä-Suomessa oli enemmän aivan ensikertalaisia. Pohjois- ja Itä-Suomessa puolestaan oli enemmän heitä, joilla oli jo aikaisempaa kokemusta.

SF-Caravanin tärkeimmistä tehtävistä uusilla ja vanhoilla jäsenillä on hyvin samantyyppisiä näkemyksiä. Tärkeimpinä tehtävinä pidetään jäsenpalveluiden ja -etujen tarjoamista ja kehittämistä sekä leirintäpalveluiden laadun parantamista.

Uusille jäsenille oli vanhoja tärkeämpää SF-Caravanin kautta saatava tieto hyödyllisistä asioista sekä myös jäsenedut.

– Vanhoilla jäsenillä nousi vuoden 2018 tutkimuksessa nyt uusilla tehtyä tutkimusta enemmän myös karavaanareiden asioiden ajaminen julkisuudessa, yhteistyö viranomaisten kanssa ja etujen ajaminen poliittisessa päätöksenteossa, Minna Joensuu sanoo.

Hän uskoo, että kun liitytään, kiinnostaa laadun parantamiset ja sen tyyppiset asiat, jotka vaikuttavat omaan matkailuun suoraan tässä ja nyt. Kun ollaan pidemmän aikaa jäsenenä, aletaan ajatella järjestön voivan tehdä enemmän myös hieman kauempana juuri sillä hetkellä siitä omasta harrastamisesta olevia asioita.

Uusien jäsenten 10 suosituinta tapaa käyttää matkailuajoneuvoa. Myös käyttö tukikohtana kulttuurimatkailussa ja etätyössä olivat kymmenesosalla käyttötapana matkailuvaunulle tai -autolle.