Onko matkailuajoneuvosi talvilevolla luvallisessa paikassa?

Aikarajoituksettomalla pysäköintipaikalla oleva ajoneuvo, joka on poistettu liikennekäytöstä, voidaan tulkita romuajoneuvoksi. Yllättävää on, että kunnalliset pysäköinninvalvojat eivät noudata tämän(kään) asian tulkinnassa yhtenäistä linjaa.

Jos liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo tulkitaan ajoneuvoksi, jota ei käytetä tosiasiallisesti liikenteessä, sitä voidaan sakottaa ja siirtää pois.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) otti vuonna 2015 antamassaan päätöksessä kantaa määritelmään ”ei tosiasiallisessa liikennekäytössä”. Huomionarvoinen kohta päätöksessä on toteamus, että ”eri paikkakunnilla tulkinta vaadittavien ajoneuvorekisteristä saatavien rajoitustietojen riittävyydestä sellaisenaan vaihtelee”.

Eli se, mikä pätee Espoossa, ei välttämättä päde Tampereella. Ja KHO:n mukaan myös jokainen ”tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä” -tapaus on yksittäistapaus.

Pysäköinninvalvojalta pitäisi saada opastusta

Ajoneuvon kausisäilyttäminen kadun varressa ei ole järkevää, sillä se saattaa vaurioitua esimerkiksi talvikunnossapidon yhteydessä. Kuvan ajoneuvot on pysäköity luvallisesti.

– Aikarajoituksettomat pysäköintipaikat halutaan kiertämään autoille, joita käytetään liikenteessä. Kaduille ei saa varastoida ajoneuvoja. Pelkkä liikennekäytöstä poisto ei ole kuitenkaan koskaan pysäköintivirhemaksun ja siirron peruste – sen lisäksi pitää olla vähintään joku muu syy, esimerkiksi ajoneuvon katsastamattomuus tai maksamattomat ajoneuvoverot, kertoo Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen lakimies Petteri Aumala.

Espoon kaupungin pysäköinninvalvonnassa siis edellytetään Suomessa rekisteröidyltä ajoneuvolta, että ajoneuvorekisterissä on vähintään kaksi rajoitustietoa, ennen kuin voidaan katsoa, että ajoneuvo ei ole tosiasiallisesti liikenteessä. Näitä rajoitustietoja ovat ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä ja lopullinen poisto, ajoneuvon rekisteröimättömyys, katsastamattomuus, jolloin on edellytetty yli kuukauden laiminlyöntiä, ajoneuvon vakuuttamattomuus tai verojen maksamisen laiminlyönti.

Ilman rekisteritunnusta olevien sekä ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen osalta Espoossa on edellytetty ajoneuvon havaittavissa olevista ulkoisista seikoista tehtäviä havaintoja, joiden perusteella voidaan arvioida, että ajoneuvoa ei käytetä tosiasiallisesti liikenteessä.

Näin siis Espoossa. Mutta ei välttämättä Turussa, Tampereella, Oulussa… Eli oman kotikunnan pysäköinninvalvonnan toimintaperiaatteet kannattaa selvittää, jos matkailuauto, -vaunu tai kesäauto on pysäköintiä ei-kielletyssä, aikarajoituksettomassa paikassa.

KHO:n mukaan ”tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä” tarkoittaa myös sellaisia tapauksia, joissa liikennekäytöstä poistamista ei ole merkitty rekisteriin, mutta asia ilmenee muun muassa ajasta, jonka ajoneuvo on ollut paikalla, ajoneuvon soveltumattomuudesta liikenteeseen, ajoneuvon käyttö esimerkiksi varastona tai osien puuttuminen.

Pysäköinnin perusperiaatteet

Pysäköintikiellot ja -rajoitukset koskevat kaikkia ajoneuvoja, eivät vain autoja. Kuvan ajoneuvot on pysäköity kadun varteen luvallisesti

Jos pysäköintiä ei ole kielletty tai aikarajoitettu, niin liikennekäytössä oleva ajoneuvo saa periaatteessa olla pysäköitynä määräämättömän ajan.

Jos pysäköintiä ei ole kielletty tai aikarajoitettu, niin myös liikennekäytöstä poistettu mutta katsastettu ja vakuutettu ajoneuvo saa periaatteessa olla pysäköitynä määräämättömän ajan.

”Periaatteessa” tarkoittaa, että vaikka ajoneuvo täyttäisi em. ehdot, niin se voidaan tulkita sellaiseksi, että sitä ei tosiasiassa käytetä liikenteessä, jos se on samassa paikassa liian pitkään – tätä ei ole sen tarkemmin määritelty – tai sitä käytetään esimerkiksi varastona.

Jos liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo on lisäksi rekisteröimätön, vakuuttamaton tai katsastamaton (katsastuksen vanhenemisen sallittu aikaraja riippuu kunnasta, mutta se voi olla esimerkiksi kuukausi), tai siitä on veroja maksamatta, niin pysäköinninvalvoja voi todeta, että sitä ei käytetä tosiasiallisesti liikenteessä, joten sitä voidaan sakottaa ja siirtää pois.

Matkailu- tai harrasteajoneuvoa ei tietenkään kannata pysäköidä sellaiseen luvalliseen paikkaan, missä se haittaa kunnossapitoa ja/tai voi vaurioitua esimerkiksi aurauksen seurauksena.

Pysäköinti on kielletty yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa.

Keskustelu

  1. Olli Rusi

    Pysäköinti ei ole kuitenkaan matkailuajoneuvon omistajalle tai haltijalle ongelma tai edes kynnys. Vaikka asuisit tiiviillä ruutukaava-alueella missä pysäköintitilaa on niukasti, löydät todennäköisesti hyvinkin läheltä SF-Caravan ry jäsenyhdistyksen ylläpitämän leirintäalueen jolla ajoneuvon säilyttäminen on helppoa ja edullista. Samalla ajoneuvo on valvottu. Kustannukset ovat hämmästyttävän edulliset ja samalla voit saada helpon vapaa-ajan viettopaikan mukaville lyhyillekin piipahduksille arkiympäristön ulkopuolelle. Zoomaa itseäsi lähin vaihtoehto: https://leirintaopas.fi

    Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.