Saamelaisten kotiseutualueella liikkuvat saivat ohjeistusta vastuulliseen matkailuun

Saamelaiskäräjät on julkaissut saamelaismatkailun kävijäohjeistuksen, joka on suunnattu pohjoiseen ja etenkin saamelaisten kotiseutualueelle saapuville turisteille sekä matkailualan ammattilaisille.

Saamelaismatkailun ja saamelaisten kotiseutualueen erityispiirteisiin opastava kävijäohjeistus oheismateriaaleineen on suunniteltu ajankohtaisiin haasteisiin vastaavaksi, saamelaisyhteisöä ja -kulttuuria huomioivaksi ja kunnioittavaksi digitaaliseksi materiaalipaketiksi.

Hyvä vai huono tulevaisuus? Ohjeistuksen kuvitus havainnollistaa sitä, miten toimia, jotta tulevaisuus olisi vastuullisempi. Kuva: Sunna Kitti/ Saamelaiskäräjät

Sivusto julkaistiin tässä vaiheessa englanniksi ja suomeksi. Kävijäohjeistuksen lisäksi sivusto sisältää kokonaisvaltaista kestävyyttä havainnollistavan animaation, matkailun tulevaisuuden kuvat, saamelaismatkailuun ja saamelaisten kotiseutualueelle suuntautuvaan matkailuun liittyvän sanaston sekä opittuja taitoja testaavan tietovisan.

– Yleinen tietämys saamelaisväestöstä, saamelaisten historiasta ja modernista saamelaisyhteisöstä on edelleen pintapuolista ja usein myös ennakkoluulojen värittämää. Saamelaisia koskevan totuudenmukaisen tiedon lisääminen ja levittäminen myös matkailualan kautta on erittäin tärkeää, sanoo tiedotteessa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.