Suomen suurin harrastelehti pitää suosiostaan kiinni

Caravan-lehti luetaan edelleen tarkasti ja säilytetään pitkään. Myös digisisältöjen käyttö kasvaa.

Lokakuussa valmistuneen tutkimuksen tulokset ovat Caravan-lehden kannalta erittäin myönteiset. Ihmisten lukutottumukset ovat yleisesti muuttumaan päin, mutta levikiltään Suomen suurimman harrastelehden asema SF-Caravan ry:n suosittuna jäsenetuna pysyy vankkana.

– Caravan-lehden lukutottumukset ovat harrastelehtien vertailuryhmässä poikkeuksellisen vahvoja. Lukemiseen käytettävä aika ja lukemisen tarkkuus ovat korkealla tasolla, tutkimuksen tehnyt Yrjö Lauha Focus Master Oy:stä sanoo.

Tutkimuksen mukaan yhden numeron luku- ja selailukertojen lukumäärä kohoaa huomattavan korkealle. Samaan lehteen tartutaan toistuvasti, tyypillisesti kahdesta neljään kertaa.

– Myös lehdet systemaattisesti vähintään puoli vuotta arkistoivien osuus on poikkeuksellisen korkea, peräti 61 prosenttia. Kun huomioidaan myös valikoivampi säilyttäminen, lehden säilyttävien osuus nousee jopa 91 prosenttiin, Lauha sanoo.

Yhdellä lehden kappaleella on keskimäärin 1,8 lukijaa, joten lukijoiden kokonaismäärä kipuaa reilusti kuusinumeroisiin lukemiin.

Kotimaan matkailu kiinnostaa eniten

Karavaanariharrastukseen liittyvät asiat kiinnostavat lukijoita monipuolisesti. Tärkeimmiksi aihealueiksi nostettiin kuitenkin matkailukohteet kotimaassa, leirintäalueiden esittelyt, vaunun ja auton huolto ja ylläpito, uutuusmallien ja käytettyjen esittelyt, tekniikka ja testit sekä alan uutiset ja tapahtumat.

– Nimenomaan kolmesta ensimmäisestä kaivataan nykyistä enemmän juttuja. Koronatilanne on siirtänyt painopistettä kotimaan matkailuun samalla, kun ulkomaat ovat menettäneet merkitystään, Lauha avaa tuloksia.

Caravan-lehdellä on tulosten mukaan vahva ja myönteinen lukijasuhde sekä vakiintunut asema arvostettuna tietolähteenä.

– Lukijakunta on yhtenäinen ja sitoutunut harrastukseen. Eri lukijaryhmien väliset erot jäävät hyvin pieniksi, tai niitä ei esiinny lainkaan. Lukijat kokevat lehden omakseen.

Lukijoiden mielestä myönteisen kuvan SF-Caravanista antava lehti on ammattitaitoisesti toimitettu, asiantunteva ja luotettava.

– Lisäksi kehuja keräsi tyylikäs ja selkeä ulkoasu. Lähes kaikki vastaajat kokivat lehden ilmestymistiheyden ja sivumäärän sopiviksi, Lauha sanoo.

Tutkimuksen mukaan myös ilmoitukset silmäillään tarkasti, ne on helppo huomata ja niiden koetaan tarjoavan hyödyllistä tietoa.

Digimedian käyttö lisääntyy

Sähköisten sisältöjen osalta keihäänkärkiä ovat Caravan-lehti.fi- ja Leirintaopas.fi-sivustot. Näitä käyttää yli puolet vastaajista, joten kasvupotentiaalia riittää vielä. Kahden vuoden tarkastelujaksolla käyttäjäpohja on kasvanut etenkin Leirintaopas.fi-sivuston sekä lehden nettisivuilla julkaistavien videoiden osalta.

– Käyttäjien kokonaismäärän kasvun ohella myös aktiivikäyttäjien eli viikottain ja kuukausittain käyttävien osuus kohoaa.

Vastaajista kolmannes arvioi Leirintäoppaan verkkoversion erittäin hyödylliseksi ja 88 prosenttia vähintään jonkin verran hyödylliseksi.

– Lukemat eivät yllä samalle tasolle kuin painetulla Leirintäoppaalla, mutta niitä voi pitää hyvin onnistuneina ja kannustavina verrattaessa muiden tutkimiemme lehtien vastaaviin konsepteihin, Lauha sanoo.

Leirintäoppaan verkkoversion osalta tärkeimmäksi käyttötavaksi muodostuu matkan aikainen käyttö seuraavan leirintäpaikan valinnan tukena. Kaksi kolmasosaa vastaajista käyttää verkkoversiota tähän tarkoitukseen ja lisäksi puolet kotona tapahtuvaan matkan ennakkosuunnitteluun.

Näin tutkimus tehtiin

Focus Master toteutti Caravan-lehden lukijatutkimuksen syys-lokakuussa 2020. Tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa pelkästään sähköisenä, mikä on hiukan nuorentanut vastaajaprofiilia. Kyselyt kohdistettiin SF-Caravanin jäsen- ja lehden tilaajarekisteristä satunnaisotannalla poimituille lukijoille.

Aineisto käsittää kaikkiaan 708 vastausta, joten sen voidaan arvioida antavan luotettavan kuvan lukijasuhteesta. Aineisto antoi myös hyvät mahdollisuudet tarkastella erilaisten lukijaryhmien välisiä eroja. Lisäksi tuloksia verrattiin aiempien, vuosina 2005–2018 tehtyjen lukijatutkimusten tuloksiin.

Seuraavan kerran lukijatutkimus tehdään vuonna 2022.